ACOS og samfunnsansvar - ACOS AS
 
 

ACOS og samfunnsansvar

ACOS og samfunnsansvar

For ACOS er det viktig å ta et samfunnsansvar. For oss handler dette om å gi støtte til gode prosjekter og bidra til en positiv samfunnsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. ACOS har derfor helt siden oppstarten støttet samfunnsnyttige og viktige prosjekter. Vi bidrar også hvert år til en rekke lokale prosjekter innenfor idrett og kultur. Vi bryr oss også om miljøet. Siden 2008 har ACOS hvert år oppnådd status som klimanøytral bedrift.

Som et norsk lønnsomt IT-firma, bidrar vi også hvert år med store verdier til fellesskapet gjennom de skatter og avgifter vi betaler til Norge. Vi er en betydningsfull arbeidsplass lokalt og tilbyr attraktive arbeidsplasser i et firma som leverer samfunnsnyttige produkter til offentlige og private organisasjoner.

Hvordan tar vi samfunnsansvar?

ACOS velger å inngå et langsiktig engasjement med et hovedprosjekt som vi sponser. Dette prosjektet strekker seg over flere år av gangen. Tidligere år har vi vært med å sponse SOS Barnebyer over et 3 årig prosjekt med å bygge den første barnebyen i Norge. De siste årene har vi sponset Sykehusklovnene. 

ACOS gir 570.000,- til Sykehusklovnene 

Noen barn må tilbringe tid på sykehus. Vi i ACOS ønsker at denne tiden også skal inneholde gode øyeblikk og har derfor gitt 570.000 kroner, over de 6 siste årene, til Sykehusklovnene.

Sykehusklovnene gjør en fantastisk jobb på norske sykehus, ved å gi barna verdens beste reseptfrie medisin. De er med på å tenne livsgnist, øke selvtilliten og hente frem barnets friske krefter.

De mange tusen klovnemøtene de gjennomfører hvert år er en etterlengtet pustepause for barn og foresatte i en vanskelig tid. Effekten av hva latter, lek og undring kan mobilisere av uante krefter i små og store kropper skal aldri undervurderes.

Fokus på Digital klovning

Sykehusklovene ønsker å satse mer på digital klovning. Den digitale klovningen er veldig relevant for deres hjemmebesøk der barn bor langt unna. Når de er med på planlagte medisinske behandlinger kan de få møte barna dagen før på denne måten, det gir økt trygghet. De kan også bruke digital klovning til å gi magisk medisin til barn i isolat. Sykehusklovnene ser at fremtiden vil både være analog og digital.

Vi har derfor valgt å støtte deres satsning på digital klovning slik at de kan utvide tilbudet sitt. Les mer om digital klovning og hvorfor dette er et viktig supplement til det sykehusklovnene ellers gjør.

 

Andre bidrag  

ACOS støtter også årlig noen utvalgte nasjonale og internasjonale prosjekter.

Eksempel på prosjekter vi har støttet er:

  • Kreftforeningen
  • TV aksjonen
  • Norsk folkehjelp
  • Kirkens nødhjelp
  • Flyktninghjelpen
  • SOS Barnebyer
  • Fotballaget Saviour Kings rangers i Kiberaslummen, Kenya

 

  

Lokale Bidrag

ACOS har også valgt å sette av midler som ansatte kan søke om. Dette er midler som går til å støtte lokale idrettslag, foreninger eller annet som de ansatte eller deres barn er engasjert i. 

Grønn støtte

ACOS har vært klimanøytral bedrift i over 10 år. Dette gjør vi ved å utarbeide klimaregnskap for vår bedrift og kompensere med kjøp av klimakvoter.