ACOS og samfunnsansvar - ACOS AS

ACOS og samfunnsansvar

ACOS og samfunnsansvar

Vi har stor tro på at alle må ta sitt samfunnsansvar. For oss som bedrift handler dette om å gi støtte til gode prosjekter og bidra til en positiv samfunnsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. 

Som stolte Straumeværinger bidrar vi hvert år til en rekke lokale prosjekter innenfor idrett og kultur. Men vi tenker også på det store bildet, og har valgt å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Vi jobber videre med å fremme mangfold og likestilling. Du kan lese mer om vårt arbeid med dette her.

Som et lønnsomt IT-firma bidrar vi også hvert år med store verdier til fellesskapet gjennom de skatter og avgifter vi betaler til Norge. Vi er en betydningsfull arbeidsplass lokalt og tilbyr attraktive arbeidsplasser i et firma som leverer samfunnsnyttige produkter til offentlige og private organisasjoner.

Hvordan tar vi samfunnsansvar?

Vi velger blant annet ut ett hovedprosjekt som vi sponser over lengre tid, gjerne flere år. Tidligere har vi sponset SOS Barnebyer over 3 år under prosjektet med å bygge den første barnebyen i Norge. De siste årene har vi sponset Sykehusklovnene. 

Sykehusklovnene 

Noen barn må tilbringe tid på sykehus. Mye tid. Vi ønsker at denne tiden også skal inneholde fine og gode øyeblikk, og har derfor gitt Sykehusklovnene 720.000 kroner over de 7 siste årene. 

Sykehusklovnene gjør en fantastisk jobb på norske sykehus, ved å gi barna verdens beste reseptfrie medisin. De er med på å tenne livsgnist, øke selvtilliten og hente frem barnets friske krefter.

De mange tusen klovnemøtene de gjennomfører hvert år er en etterlengtet pustepause for barn og foresatte i en vanskelig tid. Effekten av hva latter, lek og undring kan mobilisere av uante krefter i små og store kropper skal aldri undervurderes.

Fokus på Digital klovning

Sykehusklovnene har satt et mål om å satse mer på digital klovning. Den digitale klovningen er veldig relevant for deres hjemmebesøk der barn bor langt unna. De får blant annet mulighet til å møte barna dagen før den planlagte medisinske behandlinger, som bidrar til økt trygghet. De kan også bruke digital klovning til å gi magisk medisin til barn i isolat. Sykehusklovnene ser frem til en tid hvor møtene vil kunne foregå både fysiskt og digitalt.

Vi har derfor valgt å støtte deres satsning på digital klovning slik at de kan utvide tilbudet sitt. Les mer om digital klovning og hvorfor dette er et viktig supplement til det sykehusklovnene ellers gjør.

 

 

 

Årlige bidrag  

Hvert år støtter vi også noen utvalgte nasjonale- og internasjonale prosjekter. Eksempler på prosjekter vi har støttet:

  • Kreftforeningen
  • TV-aksjonen
  • Norsk folkehjelp
  • Kirkens nødhjelp
  • Flyktninghjelpen
  • SOS Barnebyer
  • Fotballaget Saviour Kings Rangers i Kiberaslummen, Kenya
     

 

Lokale Bidrag

Vi har valgt å sette av midler som ansatte i ACOS kan søke om. Dette er midler som går til å støtte lokale idrettslag, foreninger eller annet som de ansatte eller deres barn er engasjert i. 

Grønn støtte

Det er veldig viktig for oss å ha et bevisst forhold til hvordan vi som bedrift påvirker klima og miljø, og samtidig lære hvordan vi kan ta bærekraftige valg for fremtiden. Derfor har vi valgt å bli en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Det vi lærte gjennom sertifiseringen, har vi - som både firma og enkeltpersoner - med oss inn i valgene vi tar hver dag.