Hvorfor jobbe i ACOS - ACOS AS
 
 

Hvorfor jobbe i ACOS

Hvorfor jobbe i ACOS

Om du jobber i ACOS, er du med på å forenkle arbeidshverdagen for tusenvis av brukere. Du får jobbe med samfunnsnyttige produkter og bli en del av et sterkt faglig miljø. Som ansatt vil du kunne videreutvikle din fagkompetanse, i et trygt og stabilt arbeidsmiljø.

Jobb med samfunnsnyttige produkter

Løsningene vi tilbyr er virksomhetskritiske, og våre kunder er helt avhengige av disse produktene og tjenestene for å kunne få utført sin jobb. Med kunder fra store og viktige organisasjoner i departementer, direktorater, kommuner og private virksomheter, er vi med å støtte opp under viktige samfunnsstrukturer i Norge. ACOS jobber derfor med å levere samfunnsnyttige produkter.

Bli med å digitalisere Norge

Våre løsninger er viktige for å kunne digitalisere Norge. Vi har løsninger som gir konkret nytte, fra innbygger søker, til digital saksbehandling og digitale svar. Når du jobber i ACOS, jobber du tett på den store digitaliseringsjobben som offentlig sektor nå gjør, både direkte med våre produkter, og gjennom ulike forum vi deltar i. Digitalisering av offentlig sektor er en omfattende, spennende og krevende jobb.

 

 

Bli en del av et jordnært firma som tenker langsiktig

ACOS er en jordnær bedrift som fokuserer på å drive økonomisk forsvarlig og tenke langsiktig. De fleste ansatte som har vært med fra starten, jobber fortsatt hos oss. I dag er det over 65 ansatte som har jobbet i 10 år eller mer i ACOS. Vi har langsiktige planer for vår produktutvikling og kundedialog, og ACOS fremstår dermed som en stabil leverandør som kundene kan stole på. 

Jobb med teknologi og mennesker

I ACOS jobber vi med ny teknologi og forenkling for mennesker. Våre løsninger samspiller tett med brukerne. Vi blir tett involvert i hvordan organisasjonen skal ta i bruk løsningene, opplæring av brukere og hvordan ta i bruk nye digitale rutiner. I vår bransje endrer forventningene og teknologien seg raskt. I ACOS blir du derfor aldri utlært, du må hele tiden tilpasse deg kundebehov og ny teknologi.

Få god opplæring og utviklingsmuligheter

Vi legger vekt på god opplæring av alle nyansatte, og har et eget opplæringsprogram. Som ansatt vil du kunne videreutvikle kompetansen din gjennom kurs og fagseminarer vi deltar på. Mye læring og videreutvikling skjer på jobben, ved å være en del av vårt store fagmiljø og delta i våre prosjekter. 

 

 

 

Bli en del av et sterkt faglig miljø og et sted å lære

Vi leverer løsninger innenfor flere store fagområder. Våre fagkonsulenter jobber tett med utviklerne, marked, support og testavdelingen. Når du jobber i ACOS vil du derfor være en del av et meget sterkt faglig miljø som jobber sammen på tvers av oppgaver. Vi legger vekt på et godt sosialt miljø og har ulike arrangementer i løpet av året. I ACOS vil du bli godt ivaretatt. 

Jobb i et gründerfirma som er eid av de ansatte

I ACOS jobber du for et norsk firma som tør å satse på norsk arbeidskraft. Vi har hele vårt utviklingsmiljø i Norge, og vet hvor viktig det er både for utviklere, konsulenter og ikke minst kunder å kunne ha et sterkt fagmiljø lokalt. Siden firmaet også er eid av de ansatte, betyr det at ledergruppen og styret sitter i Norge. Det er kort vei til beslutninger og vi tar selv ansvar for vår egen arbeidsplass. ACOS er derfor en gründerbedrift som har vokst til å bli større, men som fremdeles har gründerdriven i seg.