ACOS er ISO 27001-sertifisert - ACOS AS
 
 

ACOS er ISO 27001-sertifisert

ACOS er ISO 27001-sertifisert

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og har derfor ISO-sertifisert hele firmaet etter ISO/IEC 27001-standarden. DNV GL Group  har ved sertifiseringen gjennomført en fullstendig revisjon av alle ACOS sine system for informasjonssikkerhet og godkjent dette. ACOS blir årlig revidert etter standarden fra DNV GL Group.

Hva er ISO-sertifisering?


ISO/IEC 27001 er verdens mest anerkjente standard for informasjonssikkerhet. Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte data og digitalt innhold.

Sertifiseringen er et bevis på at vi tar sikkerhet på alvor, og er derfor en trygghet for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Et trygt valg i alle ledd

ACOS har ikke tatt den enkleste veien til målet om sertifisering.
Der mange virksomheter velger å kun sertifisere den tekniske delen av virksomheten, har ACOS valgt en mer omfattende tilnærming, hvor alle deler av virksomheten er blitt ISO-sertifisert. Vi mener at alt vi gjør i ACOS berøres av informasjonssikkerhet, og derfor har alle ansatte og alle rutiner blitt vurdert.

Som kunde av ACOS kan du være trygg på at vi har:

  • bygd opp et godt styringssystem med risikovurderinger og interne revisjoner, der vi har fokus på kontinuerlig forbedring og læring.
  • gode rutiner med nødvendige kontrollere for å hindre uønskede hendelser internt i ACOS eller for skykundene.
  • gode rutiner for å håndtere uønskede hendelser på en god måte når det eventuelt oppstår.
  • fokus på sikkerhet i hele utviklingsløpet. Både gjennom leveranseprosessene, i forvaltning av våre kunder via sky, eller ved å gi gode råd til de som drifter selv. 
  • nødvendig kompetanse om informasjonssikkerhet i hele organisasjonen.