Vi er ISO 27001-sertifisert - ACOS AS

Vi er ISO 27001-sertifisert

Vi er ISO 27001-sertifisert

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor! Derfor har vi valgt å ISO-sertifisere hele firmaet etter ISO/IEC 27001-standarden. Gjennom sertifiseringen har alle våre systemer for informasjonssikkerhet blitt revidert og godkjent av DNV GL Group. Dette er et kontinuerlig arbeid, og vi blir revidert årlig av DNV GL Group for å sikre at godkjennelsen opprettholdes.

Hva er ISO-sertifisering?


ISO/IEC 27001 er verdens mest anerkjente standard for informasjonssikkerhet. Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte data og digitalt innhold.

 

Sertifiseringen er et bevis på at vi tar sikkerhet på alvor, og skal være til trygghet for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Et trygt valg i alle ledd

Vi tok ikke den enkleste veien til målet om sertifisering.
Der mange bedrifter velger å kun sertifisere den tekniske delen av virksomheten, har vi valgt å ISO- sertifisere alle deler av ACOS. Vi mener at alle aktiviteter i ACOS kan relateres til informasjonssikkerhet, og har derfor valgt å inkludere alle ansatte og rutiner i sertifiseringen. 

Som kunde av ACOS kan du være trygg på at vi:

  • har opparbeidet et godt styringssystem med risikovurderinger og interne revisjoner
  • setter mål for kontinuerlig forbedring og læring innen informasjonssikkerhet
  • har nødvendige kontroll-rutiner for å hindre uønskede hendelser internt og eksternt
  • har gode rutiner for å håndtere uønskede hendelser på korrekt måte om de skulle oppstå
  • vektlegger sikkerhet i hele utviklingsløpet: i leveranseprosessene, i forvaltning av våre kunder via sky, i rådene vi gir til de som drifter selv. 
  • har nødvendig kompetanse om informasjonssikkerhet i hele organisasjonen