Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert - ACOS AS

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Når du velger oss som samarbeidspartner kan du være trygg på at vi jobber strategisk for å begrense vårt fotavtrykk på jorden og miljøet rundt oss.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner og miljøkrav ved innkjøp. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Sammen for fremtiden

Miljøfyrtårn er et viktig samfunnsengasjement, og vi har forpliktet oss til å jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner. Dette betyr at vi må være miljøbevisste i de valgene vi tar, hver eneste dag.

Som Miljøfyrtårn-bedrift er vi også med å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. Disse målene er en felles global fremdriftsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen år 2030.