Brukertesting er veien til suksess

Finner brukerne frem på nettstedet ditt? En brukertest gir verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer på nettsidene dine.

  • Finner brukerne frem?
  • Får de løst oppgavene sine?
  • Opplever de problemer på veien?

For å tilby de beste løsningene, er du avhengig av å forstå brukerne dine.

Hva oppnår du med brukertesting?

  • Se hvordan reelle brukere faktisk bruker nettsidene våre
  • Avdekke og løse problemer slik at brukerne slipper å oppleve dem
  • Teste hypoteser der vi er usikre på om noe fungerer (for eksempel en menystruktur)
  • Få ideer og tilbakemeldinger som kan gjøre nettsiden enda bedre
  • Måle tidsbruk og gjennomføringsgrad på brukeroppgaver
  • Forstå brukerne bedre og opprettholde brukerperspektivet
  • Få en logisk informasjonsarkitektur som er lett å navigere i

 

 
 

 

Olav Ahrens Røtne - Fagansvarlig

Olav er ekspert på brukertesting. Han brenner for digitalisering og brukervennlige tjenester. 

Kombinasjonen av utdanning og erfaring gjør at han har høy kompetanse på hva som kreves for å lykkes på nett.

Ønsker du mer informasjon om brukertesting? Legg igjen kontaktinformasjon i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg: