Tjenester - ACOS AS

Tjenestedesign

Som brukere av tjenester legger vi godt merke til prosesser som ikke oppleves som forventet eller som rett og slett er dårlige. En god tjeneste skal være intuitiv, meningsfull, og gi en følelse av trygghet.


Webdesign

Et tiltalende, oversiktlig og pent design av nettsiden bidrar til å gi et profesjonelt utseende og en god brukeropplevelse.


Brukertesting

Finner brukerne frem på nettstedet ditt? En brukertest gir verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer på nettsidene dine.


Webstrategi

Har dere tydelige mål med nettsiden eller intranettet deres? Hvordan vet dere at brukerne får gjort det de kommer for å gjøre?


Toppoppgaveanalyse

Design, oppsett og utforming på nettstedet har mye å si for hvordan virksomheten din oppfattes. Å sikre at innholdet svarer på brukernes behov er en annen sak.


Tilstandsrapport av nettstedet

Er innholdet av høy kvalitet? Bruker webredaktørene publiseringsverktøyet på best mulig måte?  

Klarspråk

Hvordan er kvaliteten på innholdet på nettsidene dine? Får brukerne gjort det de kommer for å gjøre? Er artiklene skrevet i klarspråk og i samme stil og tone gjennomgående på nettstedet?


Innhold

Strekker ikke tiden til, eller mangler du kompetanse for å lage et godt nettsted? 


Analyse av trafikken på ditt nettsted

Vi bistår dere med de viktigste rapportene dere trenger for å analysere bruken av nettstedet.


Hvordan drifte nettstedet

Nettsider er ferskvare. Det vil alltid være behov for å gjøre endringer og forbedringer i innhold og struktur etter lansering når man ser hvordan publikum tar dem i bruk.