Digitale arbeidsflyter - ACOS AS

Digitale arbeidsflyter

Digitaliser arbeidsflytene dine


ACOS Interact Flow har et enkelt grensesnitt for å bygge, designe og vedlikeholde digitale arbeidsflyter fra start til slutt. I flytene kan du involvere både ansatte og målgruppen din. Med ACOS Interact Flow kan du koble sammen digitale skjema og oppgaver til en arbeidsflyt som hjelper deg å gi rett oppgave, til rett person, til rett tid - helt automagisk.

Verktøyet brukes når flere personer med forskjellige ansvarsområder skal bidra i tur og orden, eller når en person skal utføre oppgaver i en viss rekkefølge. Med andre ord: Digital datafangst satt i system. 
 

Skjermbilde av ACOS Interact Flow - Klikk for stort bilde

Vil du vite mer om ACOS Interact Flow?  

Få tilsendt video av løsningen 📷

Legg igjen kontaktinformasjon under så sender vi deg lenke til videoen.

 

Vårt team kan hjelpe deg med:

 • Opplæring
 • Workshops
 • Kartlegging og modellering av dataflyt
 • Rådgivning i redesign av arbeidsprosesser
 • Analyse av nå-situasjon
 • Kartlegging av ønsket situasjon
 • Bistand i utvikling av digitale tjenester
 • Måleparametre for gevinstrealisering

Funksjonalitet og muligheter

 • Et enkelt og grafisk brukergrensenitt basert på BPMN (Business Process Modeling Notation)
 • Strukturert datafangst fra flere parter
 • Flere personer kan være involvert i en arbeidsflyt
 • Tildeling av oppgaver i en flyt til enkeltpersoner eller til en gruppe
 • Varsling av oppgaver på SMS eller e-post
 • Sporing av hvor en oppgave er i en arbeidsflyt
 • Velg hvilken informasjon som skal være med og deles til personer og grupper gjennom hele flyten
 • Overvåk og administrer aktive flyter
Hva kan du oppnå med ACOS Interact Flow?

Innsender kan følge status i sakene sine

I Interact Flow designer du definerte aktiviteter i en prosess. Når en aktivitet er ferdig, kan innsender se status på henvendelsen og bli varslet på SMS eller e-post.

La innsender selv oppdatere sakene sine

Innsender kan varsles automatisk og selv oppdatere sakene sine med tilleggsinformasjon, rapportering på tilskudd, bekreftelser eller annen nødvendig informasjon.

Lik behandling av både formelle og uformelle arbeidsoppgaver

Interact Flow sørger for en homogen behandling utfra arbeidsprosessen som er designet. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet for alle involverte.

Bedre kontroll over fremdriften i en arbeidsprosess

Det er enkelt å få oversikt over hvor i prosessen saken er, og hvem som jobber med en arbeidsoppgave. Slik kan dere identifisere flaskehalsene og se hva som må forbedres.

Vær sikker på at ingen oppgaver blir glemt

Interact Flow sikrer at ingen oppgaver blir glemt ved å varsle saksbehandler eller innsender når fristen nærmer seg, eller purre når fristen er gått ut.

Automatiser hele eller deler av arbeidsprosessen

Ved å formalisere prosessen i Interact Flow vil dere også kunne lage regler og betingelser som gjør at dere kan automatisere hele eller deler av prosessen.

 

 

Visste du at...

vi også har skjemaløsninger og
publiseringsverktøy for nettsider?

Les om vårt totalkonsept

 

       

Har du spørsmål? Jørgen kontakter deg