Digitale arbeidsflyter - ACOS AS
 
 

Digitale arbeidsflyter

Digitaliser arbeidsflytene dine


ACOS Interact Flow har et enkelt grensesnitt for å bygge, designe og vedlikeholde digitale arbeidsflyter fra start til slutt, hvor både ansatte og innbyggere kan være involvert. Med ACOS Interact Flow kan du koble sammen skjemaene til en arbeidsflyt som hjelper deg å gi rett oppgave, til rett person, til rett tid - helt automatisk.

Verktøyet brukes når flere personer med forskjellige ansvarsområder skal bidra i tur og orden, men det kan også være snakk om oppgaver som en person skal gjøre i en viss rekkefølge, kanskje avhengig av resultatet av den forrige oppgaven. Digital datafangst fra flere parter satt i system

Vil du vite mer om ACOS Interact Flow?  

Få tilsendt video av løsningen

Legg igjen kontaktinformasjon under så sender vi deg lenke til videoen

 

Vi kan hjelpe dere med

 • Opplæring
 • Workshops
 • Kartlegging og modellering av dataflyt
 • Rådgivning i redesign av arbeidsprosesser
 • Analyse av nå-situasjon
 • Kartlegging av ønsket situasjon
 • Bistand i utvikling av digitale tjenester
 • Måleparametre for gevinstrealisering

Funksjonalitet og muligheter

 • Et enkelt og grafisk brukergrensenitt basert på BPMN (Business Process Modeling Notation)
 • Strukturert datafangst fra flere parter
 • Både innbyggere og ansatte kan være involvert i en arbeidsflyt
 • Tildeling av oppgaver i en flyt til enkeltpersoner eller til en gruppe
 • Varsling av oppgaver på SMS eller e-post
 • Sporing av hvor en oppgave er i en arbeidsflyt
 • Velg hvilken informasjon eller data som skal være med og deles til personer og grupper gjennom hele flyten
 • Overvåk og administrer aktive flyter
Hva kan du oppnå med ACOS Interact Flow?

Innbygger kan følge status i sakene sine

I Interact Flow designer dere definerte aktiviteter i en prosess. Når en aktivitet er ferdig, kan innbygger se status på henvendelsen og bli varslet på SMS eller e-post.

La innbygger selv oppdatere sakene sine

Innbygger kan varsles automatisk og selv oppdatere sakene sine med tilleggsinformasjon, rapportering på tilskudd, bekreftelser eller annen nødvendig informasjon.

Lik behandling av både formelle og uformelle arbeidsoppgaver

Interact Flow sørger for en homogen behandling utfra arbeidsprosessen som er designet. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet for alle involverte.

Bedre kontroll over fremdriften i en arbeidsprosess

Det er enkelt å få oversikt over hvor i prosessen saken er, og hvem som jobber med en arbeidsoppgave. Slik kan dere identifisere flaskehalsene og se hva som må forbedres.

Vær sikker på at ingen oppgaver blir glemt

Interact Flow sikrer at ingen oppgaver blir glemt ved å varsle saksbehandler eller innbygger når fristen nærmer seg, eller purre når fristen går ut.

Automatiser hele eller deler av arbeidsprosessen

Ved å formalisere prosessen i Interact Flow vil dere også kunne lage regler og betingelser som gjør at dere kan automatisere hele eller deler av prosessen.

 

Visste du at...

vi også har skjemaløsninger og
publiseringsverktøy for nettsider?

Les om vårt totalkonsept

        

Har du spørsmål? Jørgen kontakter deg