Komplett dokumenthåndtering - ACOS AS
 
 

Komplett dokumenthåndtering

Komplett dokumenthåndtering

Dokumenthåndteringskonseptet til ACOS omfatter alt fra datafangst, registrering, samhandling, produksjon, behandling, arkivering, deling, publisering og ekspedering av virksomhetens dokumenter på en sikker måte. Våre tjenester inkluderer også trygge og solide integrasjoner med fagsystemer og datalagring mot din prefererte arkivkjerne for å etablere komplette og sammenhengende tjenester.

ACOS WebSak

  • er et markedsledende dokumenthåndteringssystem som benyttes blant kunder i både kommunal, statlig og privat sektor
  • er Noark 5 - godkjent som kvalitetssikrer dine dokumenter gjennom forskriftsmessig arkivering der alle lovpålagte og funksjonelle krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet er ivaretatt
  • er et meget fleksibelt og konfigurerbart system som gjør det mulig å tilpasse svært brukervennlige brukerflater som forenkler saksbehandlere, ledere og arkivarers hverdag
  • kan benyttes både som en lokalinstallert programvare eller som en skytjeneste (SaaS) levert av ACOS med driftssenter i Norge
  • tilbyr en mer effektiv informasjonsforvaltning ved å digitalisere din organisasjon med automatiserte tjenester for både innbyggere, media, politikere, saksbehandlere og ledere

Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg

Vi kan hjelpe dere med

Funksjonalitet og muligheter

  • sikker dokumentfangst og forenklet informasjonsdeling
  • enkel og strukturert dokumentforvaltning
  • WebSak er tilpasset ulike brukere og fagområder slik at alle kan jobbe i det grensesnitt som passer deres behov og arbeidssituasjon optimalt
  • tilhørende og kompletterende moduler tilpasset definerte brukergrupper og fagområder, som for eksempel ebyggesak, møteportal og innsynsløsning
Hva kan dere oppnå med ACOS WebSak?

Fleksibilitet

Passer for både enkel og avansert dokumenthåndtering. WebSak tilpasses de rutiner og arbeidsprosesser som gjelder for din virksomhet, slik at du får en løsning som er tilrettelagt for dine behov.

Lav brukerterskel

Oppnå bedre kvalitet på saksbehandling med veiledende skjermdialoger og få dine arbeidsprosesser satt i system. Selvforklarende grensesnitt gir lav brukerterskel og utvidet systembruk.

Tilgjengelighet

I en og samme arbeidsflate kan du arkivere, registrere, fordele, produsere og ekspedere informasjon, uavhengig av din skjermflate. WebSak+ er responsiv og tilpasser grensesnittet i løsningen for din mobile enhet.

Optimaliserte tjenester og faglig ekspertise

Vi leverer rådgivings- og konsulenttjenester med et personlig servicenivå. Fra oss møter dere engasjerte og positive konsulenter, med høy faglig og teknisk ekspertise.

Automatiserte prosesser

WebSak har inkludert arbeidsflyt med veiledende skjermdialoger tilpasset dine arbeidsprosesser for organisasjonens rutiner og dokumentforvaltning.

Mulighet for utvidelser

WebSak har flere tilhørende og kompletterende moduler. De er tilpasset definerte brukergrupper og fagområder, som for eksempel eByggeSak, møteportal og innsynsløsning.

 

Visste du at...

vi også har skjemaløsninger og publiseringsverktøy for nettsider?

Les om vårt totalkonsept

        

Har du spørsmål? Håvard kontakter deg!