Komplett dokumenthåndtering - ACOS AS

Komplett dokumenthåndtering

Komplett dokumenthåndtering

Med ACOS WebSak får du et Noark 5-godjent arkivering- og dokumenthåndteringssystem som omfatter alt fra datafangst, registrering, samhandling, produksjon, behandling, arkivering, deling, publisering og ekspedering av dokumenter på en sikker måte.

Vi kan også hjelpe deg med trygge og solide integrasjoner mot fagsystemer, og datalagring mot din prefererte arkivkjerne. 

WebSak+

Du kan velge om du vil benytte løsningen som en lokalinstallert programvare (WebSak) eller som en skytjeneste (SaaS) levert av oss med driftssenter i Norge (WebSak+). 
 


 


Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg!

Vi kan hjelpe dere med:

Funksjonalitet og muligheter:

  • En enklere og mer effektiv arbeidshverdag for arkivaren
  • Et intuitivt og brukervennlig system for saksbehandlerne
  • Automatiserte og forenklede prosesser
  • Økt datafangst
  • Bedre tilgjengelighet for publikum
  • Bedre digitale løsninger for folkevalgte
  • Mindre etterarbeid og feilretting ved opprettelse av saker og dokumenter
  • Integrasjoner mellom arkivsystemet og e-post, Teams og eksterne fagsystem
Hva kan dere oppnå med ACOS WebSak?

Fleksibilitet

Passer for både enkel og avansert dokumenthåndtering. WebSak kan tilpasses ulike rutiner og arbeidsprosesser, slik at dere får dekket de behovene dere har. 

Se artikkelen: Betyr standard hyllevare «likt for alle»?

Lav brukerterskel

Kvaliteten på saksbehandling blir bedre med skjermdialoger og arbeidsprosesser satt i system. Et selvforklarende grensesnitt gir lav brukerterskel og utvidet systembruk.

Se artikkelen: Rekordrask innføring i WebSak

Tilgjengelighet

I én og samme arbeidsflate kan du arkivere, registrere, fordele, produsere og ekspedere informasjon - uavhengig av din skjermflate. Med skydrift har du alltid tilgang til arkivet.

Se artikkelen: 5 tegn på at du lever det gode livet i arkivet

 

Mulighet for utvidelser

WebSak har flere tilhørende og kompletterende moduler. De er tilpasset definerte brukergrupper og fagområder, som for eksempel eByggeSak, møteportal og innsynsløsning.

Se artikkelen: Utvidet skyleveranse

Automatiserte prosesser

Du får en mer effektiv saksbehandling, uten at det går på bekostning av kvalitet. Samtidig får saksbehandler frigjort tid til å manuelt vurdere mer komplekse saker.

Se artikkelen: Vurderer du nytt arkivsystem?

En pålitelig samarbeidspartner

Vi leverer rådgivings- og konsulenttjenester med et personlig servicenivå. Fra oss møter dere engasjerte og positive konsulenter, med høy faglig og teknisk ekspertise.

 

 

 

Nysgjerrig på hva våre kunder sier om WebSak+?Se intervjuet med Ullensaker kommune, og finn ut hvordan det gikk da de overlot driften av deres sak- og arkivsystem til oss.
 

 Les videre om Ullensaker kommune og skydrift her

 

        

Har du spørsmål? Håvard kontakter deg!