Grensesnitt - ACOS AS
 
 

Grensesnitt

Grensesnitt

Noark 4 WebServices

Sammen med de andre leverandørene av Noark-system har ACOS deltatt i et standardiserings-prosjekt som ble avsluttet våren 2007, og som resulterte i Riksarkivets standard: «Noark-4 Web Services - Standard kommunikasjon mellom fagsystemer og sak/arkivsystemer basert på Noark-4».

Denne standarden er basert på WebServices med et fast definert XML grensesnitt, og inneholder viktige tjenester som å opprette arkivsaker, journalposter, dokumenter m.m. Flere fagsystemleverandører har tilgjengelige integrasjonsløsninger mot denne standarden.

Her finner du online dokumentasjon:
Web Services (NOARK-4)

 

GeoIntegrasjon

GeoIntegrasjon er en felles grensesnittstandard og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks-/arkivsystemer i offentlig sektor. Standarden er utviklet og testet i samarbeid mellom kommuner, leverandører og statlige etater. Standarden bygger videre på sentrale prinsipper og resultater fra FAKS (Felles arkitektur for kommunal sektor), BKXML/OIO, NOARK, SERES, KS resultat XML, Geolok 2, SOSI, ISO TC211 og DIFI's arkitekturprinsipper.

WebSak har blant annet bygget støtte for følgende funksjonalitet

  • GI-Arkiv Innsyn
  • GI-Sak faser
  • GI-Arkiv oppdatering

Her finner du online dokumentasjon:
Geointegrasjonsstandarden (GI-standarden)
Egenerklæringer tilbydersystemer

 

ACOS Appservice

WebSak har også et utvidet tjenestesett tilgjengelig. Dette er WebServices som gjør det mulig å benytte deler av forretningslaget til WebSak, og gir større muligheter for eksterne system til å opprette og oppdatere elementer i WebSak. Gjennom utviklingsprosjekt kan ACOS lage nye eller tilpasse eksisterende tjenester ytterligere ved behov. Våre kunder og integrerende løsninger får tilgang til dokumentasjon for tjenestegrensesnittet.

Her finner du online dokumentasjon:
Acos.Websak.Appservice - Forside
Acos.Websak.Appservice - Kontrakt for namespace

 

Integrasjon fra WebSak mot eksterne system

Integrasjoner mot eksterne registre kan integreres som deler av prosesser i en overordnet prosess-motor, da med overføring av informasjon til saken i WebSak. Alternativt kan det lages integrasjoner fra grensesnittet i WebSak, med mulighet for å kalle på eksterne registre fra en gitt sak. I WebSak-klienten er det lagt til rette for slike kall mot eksterne registre for å hente inn informasjon som lagres på saken. Det må påberegnes noe utvikling for å tilpasse de enkelte registre. Slike integrasjoner kan leveres etter nærmere avtale med dere.

 

ACOS Mottak

ACOS Mottak er et grensesnitt ACOS har utviklet og tilbyr rundt integrasjoner. Gjennom Mottak kan tredjepart avlevere en fil, enten gjennom epost, ftp eller annet, og denne filen blir så behandlet og plassert på rett sted i arkivet. Dette krever tilpasning både fra tredjepart og ACOS. I Mottak har vi i tillegg til import fra et filområde et eget REST-endepunkt som kan brukes dersom det kun er behov for enveis-integrasjon (arkivering).

Her finner du online dokumentasjon:
ACOS Mottak Web Api