Generelt om ACOS integrasjoner - ACOS AS

Generelt om ACOS integrasjoner

Generelt om ACOS integrasjoner

Nå kan din organisasjon spare tid og penger ved å etablere gode integrasjoner mellom dine sentrale fagsystemer og WebSak. WebSak har åpne integrasjonsgrensesnitt som sikrer at integrasjonskostnadene blir lave, og at integrasjonene blir vedlikeholdt over tid.

For eksterne fagsystem som ønsker å integrere med ACOS WebSak, tilbyr ACOS forskjellige grensesnitt. Disse er AppService, GeoIntegrasjon (heretter GI) og ACOS Mottak. Av disse er GI basert på nasjonale standarder, mens AppService og ACOS Mottak er ACOS-spesifikke grensesnitt. På nasjonalt nivå pågår det dessuten et arbeid med å fastsette et Noark5-basert tjenestegrensesnitt, men dette er fremdeles i en betaversjon og ACOS har valgt å vente med å støtte dette til spesifikasjonen er endelig. En versjon 2 av GeoIntegrasjonsstandarden er også underveis. ACOS vil tilby støtte for denne. 

Eksempler på integrasjoner mot WebSak som er i drift hos kunder:

 • Agresso

 • Aktiv kommune

 • Aventia kommuneTV

 • Byggsøk

 • COR&FJA integrasjon ved hjelp av GeoIntegrasjon

 • Compilo

 • Ecclesia - gravplassystem

 • Dansk Scanning – skanner papirdokumenter og overfører til arkiv

 • Facilit

 • Fagsystemene eSTIL, Vimpel og Melk

 • Geomatikk BraArkiv

 • HR Manager

 • IST Extense (barnehage/SFO)

 • itsLearning

 • JobbNorge

 • KS SvarUt/SvarInn

 • Landlord

 • LOVISA - fagsystem for Norges Domstoler

 • Mercell

 • Netpower - kvalitetsystem

 • Norconsult Byggesaksdialog

 • Norconsult Oppmålingsdialog

 • Norconsult Plandialog

 • Norkart Komtek

 • Norkart Oppmålingsforretning

 • Norkart Plandialog

 • Obisoft HR

 • Oppad barnehage/opptak

 • Powel

 • Salesforce

 • Speedadmin

 • Søknads- og tilskuddsforvaltningssystem hos Norsk kulturråd og Forskningsrådet (eSak)

 • ViaWorks

 • Visma Easycruit

 • Visma Enterprise

 • Visma Enterprise HRM

 • Visma Flyt Skole

 • Visma Kulturskole Cetus

 • Visma Rekruttering

 • Visma Unique Ansatt

 • Visma Unique Opptak

 • Volue

 • Webcruiter

Ser du ikke integrasjonen du er på jakt etter?

Fyll ut skjemaet så tar Eivind Svellingen kontakt