Integrasjoner

Spar både tid og penger ved å etablere gode integrasjoner mellom sentrale fagsystemer og WebSak.

Med åpne integrasjonsgrensesnitt sikrer du lave integrasjonskostnader, og mer effektiv saksbehandling. For eksterne fagsystem som skal integreres med ACOS WebSak, tilbyr vi disse grensesnittene: 

  • AppService
  • GeoIntegrasjon (heretter GI)
  • ACOS Mottak

Av disse er GI basert på nasjonale standarder, mens AppService og ACOS Mottak er ACOS-spesifikke grensesnitt.

På nasjonalt nivå pågår det for tiden et arbeid med å fastsette et Noark5-basert tjenestegrensesnitt, men dette er fremdeles i en betaversjon. Dette grensesnittet vil støttes når spesifikasjonen er endelig. En versjon 2 av GeoIntegrasjonsstandarden er også underveis - også denne vil bli tilgjengelig for deg. 


Oversikt over vanlige integrasjoner mot WebSak:

Integrasjoner
Eiendom Service-plattformer Kvalitetssystem Oppvekst HR og Admin. Økonomi Microsoft Innkjøp Annet
Arealplaner.no ACOS Interact CIM F24 Fskyss EveryOne Banqsoft Procasso Office Mercell Aktiv kommune
Facilit Altinn Compilo IST HR Manager COR&FJA Outlook Mercell EU-Supply Fagsystemene eSTIL, Vimpel og Melk
GeoData Aventia Kommune TV Cubit itsLearning JobbNorge Kapital Kontroll Power BI Tensign FirstAgenda
GisLine Dansk skanning Ecclesia MyKid Obisoft Unit4 Business World Sharepoint Lovisa - fagsystem for Norges Domstoler
Interaxo DNI EQS Extend Skooler Visma Enterprise Plus Teams Parka
Komtek Brannforebygging Documaster Framsikt Transponder Visma Easycruit Tansa 
Komtek Eiendomskatt Geomatikk  braArkiv ISY Proaktiv Vigilo WebCruiter
Landbruks-direktoratet Identum eAdm Mitt Varsel Visma Flyt Barnehage
Norconsult Byggesaksdialog KS SvarInn og SvarUt Netpower Visma Flyt SFO
Norconsult Oppmålingsdialog Salesforce Norkart Komtek Visma Flyt Skole
Norconsult Plandialog Sikri Upwave
Norkart Komtek SuperOffice Volue
Norkart Oppmålings-forretning Topdesk 4human
Norkart Plandialog ViaWorks
Plandialog
Regional-forvaltning
Startlån Husbanken

Er du nysgjerrig på hvilke integrasjoner du kan få?

Eivind hjelper deg gjerne!