Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker - ACOS AS

Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker

Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker

Om du jobber med byggesaker, er du nok kjent med hvor komplisert og tidkrevende det kan være å håndtere eiendomssaker - for ikke å snakke om tilfeller hvor søknaden du mottar er mangelfull, eller krever etterinnsending av tilleggsdokumentasjon. Heldigvis finnes det digitale løsninger som gjør behandlingen av slike saker enklere, mer effektiv og enda mer oversiktlig for deg som saksbehandler.   

Hva er ACOS Eiendom? 

ACOS Eiendom er en fleksibel og komplett løsning for digital byggesaks- og eiendomsbehandling. Løsningen ivaretar alle relevante krav til digital og prosessbasert behandling av komplekse eiendomssaker, slik at du kan være sikker på at saksgangen går så knirkefritt som mulig. ACOS Eiendom integreres tett med den eksisterende saksflyten i din organisasjon, noe som vil gi en stor effektiviseringsgevinst - både for den enkelte saksbehandler, men også for organisasjonen som sådan. 

Som saksbehandler vil du få full oversikt over: 

✅ Status for behandling
✅ Alle skisser og tegninger tilhørende saken 
✅ Opplysninger om ansvarshavende
✅ Utslippsekvivalenter
✅ Saksbehandlingstid (søknadsdato, komplettdato, vedtaksdato m.m.)
✅ Klager og protester

Du får også tilgang til: 

 ✔ Et brukervennlig grensesnitt som muliggjør å jobbe på flere skjermer samtidig
 ✔ Tilhørende dokumentmaler og standardtekster
 ✔ Funksjoner for rammetillatelser og kontroll av vilkår
 ✔ Tilpassede arbeidsflyter
 ✔ En egentilpasset arbeidsflate som gjør det mer effektivt for saksbehandler å gjøre oppslag i kart, se fagdata, kjøre arbeidsflyter, og andre relevante handlinger. 

 

Har du spørsmål om ACOS Eiendom? 


Lene svarer deg gjerne!
Fyll ut kontaktskjemaet under, så hører du fra henne innen kort tid.
 

Gevinster for saksbehandler

 • God oversikt over saksprosessen
 • Mindre risiko for feil
 • Mer selvstendig saksbehandling
 • Veiledning gjennom definerte arbeidsflytrutiner
 • Mindre behov for arkivkunnskap for å kunne saksbehandle
 • Økt trygghet for at digitale rutiner blir fulgt
 • Raskere behandlingstid
 • Saksområder og behandlinger blir mindre personavhengig

Gevinster for arkiv og dokumentsenter

 • Økt trygghet ved at saksbehandlingen gjøres likt mellom alle ansatte
 • Mindre behov for kontroll av saker og journalføring
 • Sakene blir alltid opprettet med riktige statuskoder og ordningsverdier
 • Økt trygghet for arkivets datakvalitet
 • Sikrer korrekt sporbarhet i alle behandlingsledd
 • Saksbehandlere kan utføre flere arkivoppgaver 
 • Mindre manuell opprydding 
Hvilke muligheter får du med ACOS Eiendom?

Integrasjoner for oppslag og dataoverføring fra offentlige registre

Tilgang til arkivfunksjonalitet og generell saksbehandling i WebSak

Saksbehandlergrensesnitt og behandlingsflyter 

Spesialrapporter for KOSTRA

Konfigurasjon av egenvalgte ressurser som støtter Geointegrasjon GI-Link

Verktøy for administrasjon, konfigurasjon og revisjon av arbeidsflyter

ACOS Eiendom kan også benyttes i behandlingen av:

Delesaker

Tilsynssaker

Ulovlighetsoppfølginger

Klagesaker

Oppmålingssaker

​VVA-saker

Eiendomsforvaltningssaker

Offentlige planer

Landbrukssaker

Seksjoneringssaker

Veisaker

Adressesaker