Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker


Om du jobber med byggesaker, er du nok kjent med hvor komplisert og tidkrevende det kan være å håndtere eiendomssaker - for ikke å snakke om tilfeller hvor søknaden du mottar er mangelfull, eller krever etterinnsending av tilleggsdokumentasjon. Heldigvis finnes det digitale løsninger som gjør behandlingen av slike saker enklere, mer effektiv og enda mer oversiktlig for deg som saksbehandler.   

Hva er ACOS Eiendom? 

ACOS Eiendom er en fleksibel og komplett løsning for digital byggesaks- og eiendomsbehandling. Løsningen ivaretar alle relevante krav til digital og prosessbasert behandling av komplekse eiendomssaker, slik at du kan være sikker på at saksgangen går så knirkefritt som mulig. ACOS Eiendom integreres tett med den eksisterende saksflyten i din organisasjon, noe som vil gi en stor effektiviseringsgevinst - både for den enkelte saksbehandler, men også for organisasjonen som sådan. 

Som saksbehandler vil du få full oversikt over: 

✅ Status for behandling
✅ Alle skisser og tegninger tilhørende saken 
✅ Opplysninger om ansvarshavende
✅ Utslippsekvivalenter
✅ Saksbehandlingstid (søknadsdato, komplettdato, vedtaksdato m.m.)
✅ Klager og protester

Du får også tilgang til: 

 ✔ Et brukervennlig grensesnitt som muliggjør å jobbe på flere skjermer samtidig
 ✔ Tilhørende dokumentmaler og standardtekster
 ✔ Funksjoner for rammetillatelser og kontroll av vilkår
 ✔ Tilpassede arbeidsflyter
 ✔ En egentilpasset arbeidsflate som gjør det mer effektivt for saksbehandler å gjøre oppslag i kart, se fagdata, kjøre arbeidsflyter, og andre relevante handlinger. 

 

Har du spørsmål om ACOS Eiendom? 


Lene svarer deg gjerne!
Fyll ut kontaktskjemaet under, så hører du fra henne innen kort tid.