Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker - ACOS AS

Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker

Effektiviser behandlingen av eByggesaker og ePlansaker

Med ACOS Eiendom får du et komplett Noark5 arkiv- og saksbehandlerløsning som følger spesifikasjonene til Kommunenes Sentralforbund og Direktoratet for byggekvalitet.

Systemet er spesielt utviklet for behandling av eiendomssaker i kommunal sektor, og tar utgangspunkt i KS sin nasjonale produktspesifikasjon for plan- og byggesak.

Løsningen gir deg som saksbehandler maksimal nytte og brukeropplevelse gjennom å forenkle behov for oversikt, behandlings- og kontrollfunksjoner knyttet til eByggesak og ePlansaker. Systemet støtter også mottak av eByggesøknader og ePlansakmottak.

 

Har du spørsmål om ACOS Eiendom? 


Lene svarer deg gjerne!
Fyll ut kontaktskjemaet under, så hører du fra henne innen kort tid.
 

Gevinster for saksbehandler

 • Mindre muligheter for å gjøre feil
 • Saksbehandler kan jobbe mer selvstendig styrt av definerte arbeidsflyt rutiner
 • Mindre behov for arkivkunnskap for å kunne saksbehandle
 • Økt trygghet for at de digitale rutiner blir fulgt
 • Økt trygghet for at saksbehandlingen gjøres likt mellom ansatte
 • Raskere behandlingstid
 • Saksområder og behandlinger blir mindre personavhengig

Gevinster for arkiv og dokumentsenter

 • Mindre behov for kontroll av saker og dokument journalføring
 • Sakene blir alltid opprettet med riktige statuskoder og ordningsverdier
 • Gir økt trygghet for arkivets datakvalitet
 • Sikrer korrekt sporbarhet i alle behandlingsledd
 • Saksbehandlere kan utføre flere arkivoppgaver uten fare for feil
 • Mindre manuell opprydding 
Hvilke muligheter får du med ACOS Eiendom?

Integrasjoner for oppslag og dataoverføring fra offentlige registre

Tilgang til arkivfunksjonalitet og generell saksbehandling i WebSak

Saksbehandlergrensesnitt og behandlingsflyter 

Spesialrapporter for KOSTRA

Konfigurasjon av egenvalgte ressurser som støtter Geointegrasjon GI-Link

Verktøy for administrasjon, konfigurasjon og revisjon av arbeidsflyter

ACOS Eiendom kan også benyttes i behandlingen av:

Delesaker

Tilsynssaker

Ulovlighetsoppfølginger

Klagesaker

Oppmålingssaker

​VVA-saker

Eiendomsforvaltningssaker

Offentlige planer

Landbrukssaker

Seksjoneringssaker

Veisaker

Adressesaker