ACOS Akademiet - ACOS AS

ACOS Akademiet

ACOS Akademiet

I det du går i drift med ditt nye sak- og arkivsystem er det lett å tenke:
- Deilig! Da var den jobben gjort ✔

Men slik er det jo ikke. For når du skal ta i bruk nye IT-løsninger er tilstrekkelig og riktig opplæring vesentlig for å sikre gode resultater - både for den enkelte saksbehandleren og for virksomheten som sådan. 
 

"Vi ønsker mer opplæring", er et utsagn som går igjen i de fleste organisasjoner når det kommer til bruk av IT-systemer.

👉🏻 Og akkurat dét var utgangspunktet for lansering av ACOS Akademiet. 

Hva er ACOS Akademiet? 

ACOS Akademiet er en interaktiv læringsportal hvor du får tilgang til alle læringsmodulene som finnes til ACOS WebSak.
Læringsmodulene blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye versjoner blir lansert.

Læringsmodulene består av elementer der du får presentert relevant informasjon og selv utfører spesifikke handlinger i et simulert systemmiljø. Navigering i systemet er veiledet og du må trykke på riktige knapper for å komme videre i læringsløpet. I tillegg får du hjelp underveis hvis du trykker feil eller har behov for mer hjelp. Brukeren har mulighet til å følge sin egen progresjon, og læringsmodulene ligger tilgjengelig etter fullført opplæring for muligheten til å repetere enten hele- eller deler av opplæringen. 

Nysgjerrig på å vite mer om ACOS Akademiet?
Da er det bare en ting å gjøre: 

Ta kontakt med oss!

Hva er fordelene med portalen? 

 • Alltid oppdaterte læringsvideoer
 • Ferdigpakket opplæringsmateriale til eksisterende og nye ansatte
 • Tilgang på rapporter som viser hvem som har gjennomført opplæringen
 • Interaktiv læring som engasjerer studenten i større grad enn tradisjonell opplæring
 • Enkel distribuering av opplæringsmoduler til alle brukere via selvregistrering

Hvilke opplæring får brukeren?

 • Du får tilgang til en rekke relevante moduler for dine arbeidsoppgaver 
 • Du får trykke med i systemet
 • Du blir veiledet steg-for-steg
 • Du får informasjon som rammer inn handlingene du gjør
 • Du følger et intuitivt læringsløp som sikrer naturlig fremdrift fordi hver læringspakke bygger på den forrige
Hvilke læringspakker er tilgjengelig?

Grunnleggende WebSak+

 • Bli kjent med WebSak+
 • Opprett og rediger saker/dokumenter
 • Tilgangsstyring og skjerming 
 • Behandling av dokumenter
 • Importer e-post og filer
 • Opprett oppgaver og oppgaveflyter
 • Send og ekspeder dokumenter
 • Avslutt saker
 • Søk etter saker/dokumenter

Lederfunksjonalitet i WebSak+

 • Fordel dokument/-er
 • Hvordan behandle interne dokument
 • Hvordan behandle oppgaver og oppgaveflyter
 • Hvordan se oppgavestatus
 • Hvordan legg til- og bli stedfortreder

Saksdokument og møteoppmelding i WebSak+

 • Hvordan opprette og arbeide med saksdokument
 • Hvordan importere filer
 • Oppmelding til møte og henvise til vedlegg
 • Endre oppmelding
 • Ferdigstill saksdokument

Vil du vite mer om læringsportalen? 


Du kan alltid kontakte oss for spørsmål på ​​​​​tod@acos.no

Eller du kan se webinaret vi nylig holdt!
Der får du en kort introduksjon av den interaktive læringsportalen, og høre Henning Grimstad, 
arkivleder i Horten, fortelle om kommunens erfaringer med ACOS Akademiet.

🙋🏻‍♀️ Jeg vil se webinar om ACOS Akademiet