ACOS Akademiet


I det du går i drift med ditt nye sak- og arkivsystem er det lett å tenke:
- Deilig! Da var den jobben gjort ✔

... eller? 

For slik er det jo ikke. Når du skal ta i bruk nye IT-løsninger er tilstrekkelig og riktig opplæring vesentlig for å sikre gode resultater - både for den enkelte saksbehandleren og for virksomheten som sådan. 

"Vi ønsker mer opplæring", er et utsagn som går igjen i de fleste organisasjoner når det kommer til bruk av IT-systemer.

👉🏻 Og akkurat dét var utgangspunktet for lansering av ACOS Akademiet. 

Hva er ACOS Akademiet? 

ACOS Akademiet er en interaktiv læringsportal hvor du får tilgang til alle læringsmodulene som finnes til ACOS WebSak.

Læringsmodulene består av elementer der du får presentert relevant informasjon og selv utfører spesifikke handlinger i et simulert systemmiljø. Navigering i systemet er veiledet og du må trykke på riktige knapper for å komme videre i læringsløpet. I tillegg får du hjelp underveis hvis du trykker feil eller har behov for mer hjelp. Brukeren har mulighet til å følge sin egen progresjon, og modulene ligger tilgjengelig etter fullført opplæring, slik at du eller dine ansatte får muligheten til å repetere enten hele- eller deler av opplæringen ved et senere tidspunkt. Læringsmodulene blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye versjoner blir lansert, slik at dere får et mest mulig komplett og korrekt opplæringsløp. 

Nysgjerrig på å vite mer om ACOS Akademiet?
Da er det bare en ting å gjøre: 

Ta kontakt med oss!