Min Side

Er du klar for å ta nettsidene dine et stort steg videre?

Med Min side åpner det seg helt nye muligheter. Gjør innbyggerne mer selvbetjente, slik at de kan løse oppgavene sine selv enklere og raskere. Enkelt for dem og enkelt for deg som får frigjort tid til å gjøre andre ting.

Med Min side fra ACOS kan du tilby alle tjenester på én plass. Innbyggerne slipper å bli sendt på kryss og tvers til ulike nettportaler for å løse ulike oppgaver. I stedet får de løst oppgavene sine et sted via et brukervennlig design.

Min side - en naturlig del av nettstedet ditt


Min side handler ikke bare om å tilby tjenester. Vår ambisjon er å gjøre Min side til en naturlig del av nettstedet ditt. Derfor har vi gjort grundige brukerundersøkelser med innbyggerne, og vet hva som skal til for å lykkes. Der Min side tidligere var en helt separat del av nettstedet, smelter vi det hele sammen til ett produkt. Vi snakker altså om å ta Min side-innholdet inn i selve artiklene, slik at du kan tilby personlige informasjonssider.

I korte trekk; oppgaveløsning der brukerne er!

Min side fra ACOS kan benyttes enten som en integrert del av ACOS CMS eller som en frittstående løsning integrert i den nettsiden du allerede har.

Vi kan hjelpe dere med

 • få Min side til å bli en naturlig del av organisasjonens nettsted
 • å gi deg råd om hvilke tjenester som kan gi best effekt
 • utvikle nye nyttige tjenester for innbygger
 • undersøke hvilke behov og ønsker innbygger har
 • integrasjon mot ulike fagløsninger

Funksjonalitet og muligheter

 • fakturaoversikt og betalingsutsettelse på nett
 • samle alle kommunale brev på en plass
 • gi innbyggerne tilgang til informasjon om egen eiendom
 • gi foreldre full oversikt over barnas kulturskoletilbud
 • utvidet integrasjon mot Folkeregister med informasjon om foresatte, barn og ektefelle
 • innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon og reservasjon
Hva kan dere oppnå med Min Side?

Selvbetjente innbyggere, næringsliv og ansatte

Innbygger og andre kan søke om tjenester og løse sine oppgaver på en sikker måte 24/7.

Raskere saksbehandling

Ved å automatisere saksbehandlingsprosessen oppnår du raskere saksbehandling.

Store kostnadsbesparelser

En selvbetjent løsning koster i snitt 3 kroner pr. henvendelse. Brev og e-post koster 110 kroner pr. henvendelse.

Innsyn i hvor saken din står

Innbygger kan få innsyn i saksbehandlingen og hvor saken står.

Frigjør ressurser

En god min side frigjør tid for ansatte som kan brukes til andre oppgaver.

Økt effektivitet og miljøgevinster

Ved å digitalisere tjenester oppnår dere både økt effektivitet og miljøgevinster.

Tilgjengelige tjenester på Min side

ACOS tilbyr ulike tjenester på Min side som er klare til bruk, og utvalget øker stadig. Vi har integrasjoner mot flere av de store fagsystemene norske kommuner bruker, som gjør at vi kan tilby tjenester som gjør innbyggerne selvbetjente på nett. I tillegg har vi flere tjenester under utredning, og har mulighet til å lage det aller meste av tjenester så lenge fagsystemene tilbyr datatilgang og funksjonalitet vi kan bruke.

 Klikk for stort bilde    

Har du spørsmål? Jørgen kontakter deg

Felt merket med * må fylles ut