ACOS totalkonsept - ACOS AS
 
 

ACOS totalkonsept

ACOS totalkonsept

ACOS tilbyr deg produkter og tjenester som gjør at du kan tilby automatiserte tjenester til dine innbyggere/kunder og din organisasjon, fra A til Å. Vi er spesialister på dokumenthåndtering, nettsider og digital datafangst.

Produktene kan benyttes separat eller knyttes sammen for å utnytte synergiene på tvers. De står sterke alene, men er unike sammen.

Du får effektive verktøy for å:

  • informere dine innbyggere eller kunder om det du tilbyr
  • la innbygger eller kunder betjene seg selv
  • la innbygger og kunder søke digitalt via datafangstløsning
  • oppnå sikker arkivering, gradering og fordeling
  • kunne tilby effektive saksbehandlingsprosesser
  • bygge arbeidsflyter som sikrer enhetlig og korrekt behandling
  • digitale møter
  • digital ekspedering
  • gi innsyn i saksbehandlingen og muligheter for at innbyggere eller kunder kan følge sine saker

Programvaren er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, for å møte alle kravene som stilles til løsningene. Produktene blir fortløpende oppdatert slik at du hele tiden får tilgang til ny og nyttig funksjonalitet.

Som en naturlig del av våre produkter tilbyr vi tilhørende konsulent- og rådgivningstjenester fra ansatte med høy faglig og teknisk kompetanse. Vi hjelper deg med å få full effekt av løsningene. Du kan hente ut gevinster fra hvert produkt, men også den store helhetsgevinsten du oppnår når hele verdikjeden er digital og integrert fra start til slutt.

Ønsker du programvaren levert som SaaS tjeneste? Det kan du selvfølgelig få hos oss.

 Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg

 

 

Hva består ACOS totalkonsept av?

ACOS WebSak

En løsning som omfatter alt fra effektiv datafangst, samhandling, produksjon, behandling, arkivering, prosesstyring, deling, publisering og ekspedering av virksomhetens dokumenter og behandlinger på en sikker måte. Løsningen kan brukes av arkivarer, saksbehandlere, møtesekretærer, politikere og avdeling for bygg-, plan- og geotjenester.

Vi leverer også trygge og solide integrasjoner med fagsystemer for å etablere komplette og sammenhengende tjenester. Ønsker du løsningen levert som en SaaS-løsning? Det kan du selvfølgelig få hos oss.

Les mer om ACOS WebSak

ACOS Interact

Norges mest brukte skjemabygger for kommuner. Du kan selv lage smarte skjema og på den måten sikre at dataene som kommer inn er korrekte og blir avlevert til riktig plass i rett fagsystem. I et smart skjema kan du lage sporvalg, sette regler, samt gjøre utregninger og valideringer.

Du kan også bygge digitale arbeidsflyter i Interact Flow hvor både ansatte og innbyggere kan være involvert i prosessen. Med løsningen kan du koble sammen skjemaene til en arbeidsflyt som hjelper deg å gi rett oppgave til rett person, til rett tid – og det beste av alt - helt automatisk.

Les mer om ACOS Interact og Interact Flow

ACOS CMS

Et publiseringsverktøy som sørger for en best mulig nettside slik at brukerne kan løse sine oppgaver uten involvering fra ansatte. Dette gir færre henvendelser via e-post og telefon.

Gi brukerne dine et digitalt førstevalg med en døgnåpen kommune som er tilgjengelig 24/7 via gode informasjonssider, brukervennlige skjema, min-side funksjonalitet, ressursbooking og mye mer.

Visste du at ACOS CMS brukes av 45% av alle kommuner i Norge og er Norges mest brukte informasjons- og tjenesteportal for kommuner?

Les mer om ACOS CMS

Brukervennlige nettsider med sømløse integrasjoner

Slik sparte Larvik kommune 170 dagsverk med kun én flyt!

Dobbel suksess for nabokommunene

Se flere kunder