ACOS totalkonsept

Hos oss får du produkter og tjenester som gjør at du kan tilby automatiserte tjenester til dine innbyggere/kunder og din organisasjon - fra A til Å. Vi er spesialister på dokumenthåndtering, nettsider og digital datafangst.

Produktene våre kan benyttes separat eller knyttes sammen for å utnytte synergiene på tvers. 

De står sterke alene, men er helt unike sammen.

🎬 Er du en av dem som foretrekker en visuell presentasjon? Da er det bare å lene seg godt tilbake i stolen og trykke play!
 

 📄 Eller kanskje du liker å lese ting i eget tempo? Da skal du få en enkel gjennomgang her: 

Med ACOS totalkonsept ...

... får du

  • sikker arkivering, gradering og fordeling
  • innført effektive saksbehandlingsprosesser 
  • bygge arbeidsflyter som sikrer enhetlig og korrekt behandling
  • avholde digitale møter
  • sette opp digital ekspedering 
  • gi innsyn i saksbehandlingen
  • informert om dine tjenester

... får kundene / innbyggerne

  • mulighet til å betjene seg selv
  • søke digitalt via datafangstløsning 
  • følge sine egne saker 

Programvaren er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, for å møte alle kravene som stilles til løsningene. Produktene blir fortløpende oppdatert slik at du hele tiden får tilgang til ny og nyttig funksjonalitet.

Hør hva Sandefjord kommune tenker om å bli totalkunde:

Som en naturlig del av våre produkter tilbyr vi tilhørende konsulent- og rådgivningstjenester fra ansatte med høy faglig og teknisk kompetanse. Vi hjelper deg med å få full effekt av løsningene. Du kan hente ut gevinster fra hvert produkt, men også den store helhetsgevinsten du oppnår når hele verdikjeden er digital og integrert fra start til slutt.

Ønsker du programvaren levert som SaaS tjeneste? Det kan du selvfølgelig få hos oss. 
Du kan være helt trygg på at sikkerheten er ivaretatt, for vi er sertifisert etter ISO 27001 standarden.

Vil du se et eksempel på hvordan alt henger sammen?

Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg