ACOS totalkonsept - ACOS AS
 
 

ACOS totalkonsept

ACOS totalkonsept

Vi leverer standard programvare, som er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, for å møte alle kravene som stilles til løsningene. Våre produkter blir fortløpende oppdatert slik at du hele tiden får tilgang til ny og nyttig funksjonalitet. Vi er spesialister på dokumenthåndtering, nettsider og digital datafangst. Våre produktområder kan benyttes separat eller knyttes sammen for å utnytte produktsynergiene på tvers. Våre produkter står sterke alene, men er unike sammen.

Vi tilbyr deg produkter og tjenester som gjør at du kan tilby helhetlige tjenester til dine innbyggere/kunder og din organisasjon, fra A til Å.

Du får effektive verktøy for å:

  • informere dine innbyggere eller kunder om det du tilbyr
  • la innbygger eller kunder betjene seg selv
  • la innbygger og kunder søke digitalt via datafangstløsning
  • oppnå sikker arkivering, gradering og fordeling
  • kunne tilby effektive saksbehandlingsprosesser
  • bygge arbeidsflyter som sikrer enhetlig og korrekt behandling
  • digitale møter
  • digital ekspedering
  • gi innsyn i saksbehandlingen og muligheter for at innbyggere eller kunder kan følge sine saker

Som en naturlig del av våre produkter tilbyr vi tilhørende konsulent- og rådgivningstjenester fra ansatte med høy faglig og teknisk kompetanse. Vi hjelper deg med å få full effekt av løsningene. Du kan hente ut gevinster fra hvert produkt, men også den store helhetsgevinsten du oppnår når hele verdikjeden er digital og integrert fra start til slutt.

 Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg

Felt merket med * må fylles ut