Internett ga mulighet for forenkling

I løpet av 90-tallet ble mange ulike internettselskaper etablert. De fleste satset på løsninger som skulle tas i bruk av hele verden, og gjerne av privatpersoner. Conrad fokuserte heller på hvordan Internett kunne forenkle tunge arbeidsprosesser for offentlig forvaltning og private bedrifter. Hvordan kunne Internett gi kunder og innbyggere bedre service i deres dialog med virksomheten?
 
Conrad så at Internett ga mulighet for å "åpne opp" tradisjonelle fagsystemer og la ulike brukere slippe til, og ta del i arbeidsprosessen med tilpassede arbeidsflater. Dermed kunne virksomheter fjerne unødvendig arbeid med å registrere data flere ganger, fra papir til arkiv, og over i fagsystem.
 
 

HELHETSTANKEGANG SOM FUNDAMENT

Målet var klart: ACOS skulle utvikle og levere IT-løsninger som gjorde det lett for organisasjoner å produsere og behandle informasjon. Samtidig ville Conrad gjøre det enkelt for kunder og innbyggere å kommunisere med offentlige organisasjoner via internettbaserte verktøy og applikasjoner. Ved å etablere en formell og gjensidig kommunikasjonskanal over Internett ville ACOS sine kunder i vesentlig grad redusere sitt registrerings- og saksbehandlingsarbeid.
 
Conrad hadde troen på ideen sin, og pantsatte hus og bil for å etablere ACOS.

Fagløsninger som hyllevare

Ideen var god, men for å lykkes måtte Conrad vise at det var mulig i praksis. Første steg var derfor å utvikle fagsystemer som dekket alle de krav og behov som kundene hadde. I tillegg la han vekt på at løsningene skulle åpne for kommunikasjon mellom organisasjonens brukere, kunder og innbyggere. 
 
Utviklingen gikk raskt, og responsen i markedet var god. Kundene likte at det kom et nytenkende firma med produkter basert på ny teknologi. Men selv om responsen var god, valgte de fleste det trygge, og kjøpte fra de store og etablerte firmaene.
 
Men dette stoppet ikke Conrad og ACOS. Kundene som tok løsningene i bruk stod frem som gode referanser og kunne bekrefte Conrad sin visjon. Små organisasjoner kunne tilby døgnåpne selvbetjeningsløsninger, fullintegrert med saksbehandlingssystem, og med en komplett dokumentflyt. De store organisasjonene var ennå ikke i nærheten av å tilby dette.

Flere så nå hva ACOS sine kunder fikk til i praksis
og bedriften begynte å vokse.

Klikk for stort bilde

 

Fra gründerselskap til vekstselskap

Tidlig på 2000-tallet sprakk .com-boblen og mange IT-selskaper opplevde et svært tungt marked. Men ACOS vokste på denne tiden raskere enn noen gang. Grunnet turbulensen i IT-bransjen var det var nå lett å få tak i gode utviklere og konsulenter, og ACOS ansatte de beste medarbeiderne tilgjengelig.

 

ACOS var ikke et typisk .com-selskap. Selv om selskapet hadde tatt utgangspunkt i Internett, hadde ACOS utviklet fagsystemer som gav arbeidsbesparende prosesser, mer kontroll, mer selvbetjening og bedre service. ACOS hadde lykkes med å kunne tilby fagsystemer som kommuniserte med innbyggere og kunder, og som dermed resulterte i umiddelbare effekter.

Visjoner for fremtiden

I dag er Conrad styreformann i selskapet han startet tilbake i 1997. ACOS har  i dag over 170 engasjerte medarbeidere, og over 500 kunder i offentlig og privat sektor benytter ett eller flere av ACOS sine fagsystemer og løsninger. 
 
Ikke mange gründerselskaper passerer 100 ansatte og over 100 millioner i årlig omsetning. Stein for stein har ACOS klart nettopp dette i et tøft marked med krevende kunder og store endringer. 
 
Conrad har på mange måter realisert sin drøm, men har fremdeles store visjoner og mål for hvordan ACOS og våre produkter skal videreutvikles, til det beste for våre kunder og samfunnet. 

 

Les hva Bergens Tidende skriver om selskapet.

Se sak på NRK Vestlandsrevyen om ACOS.