ACOS inngår samarbeid med eksperter på universell utforming

Vi har inngått en partneravtale med Funka, som er spesialister på universell utforming. Sammen ønsker vi å bistå dere med ekspertkompetanse på universell utforming og sikre høy kvalitet for ulike brukere på nettsidene vi leverer.

Klikk for stort bilde

Felles for de som bruker vår CMS- og skjemaløsning er at de har krav om at våre produkter og designleveranser oppfyller og vedlikeholdes i henhold til universell utforming. 

Vi er svært glade for å ha inngått et tett samarbeid med Funka, som kan bistå oss og våre kunder med ekspertkompetanse. Vi ser frem til samarbeidet og er sikre på at det vil gi våre kunder løsninger med god brukskvalitet.
Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig Portal & Selvbetjening i ACOS.

Klikk for stort bilde
Vi har mye kompetanse på universell utforming allerede, og flere av kundene våre har fått tilsyn fra DIFI med god score. Å få Funka med på laget vil heve kompetansen ytterligere. Funka skal hjelpe oss med ekspertise- og brukertesting, heve intern kompetanse på universell utforming og være tilgjengelige med teknisk bistand og rådgivning i konkrete problemstillinger.
 
 

 
Fordelen med Funka-samarbeidet er at de har spisskompetanse på universell utforming og tilgang til et stort mangfold av test- og brukergrupper. Dette samarbeidet vil hjelpe oss å lokalisere problemer som er vanskelig å finne i andre brukertester.
 

Kort om Universell utforming
 

Målet med universelt utformede løsninger er at de er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Alle IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet hvis de er laget etter 1. juli 2014. Kravet gjelder for både offentlig og privat sektor, og det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som fører tilsyn med at kravene blir fulgt. Første tilsyn med en norsk nettside er gjennomført og Lørenskog kommune var første kommune ut.

Funka Nu AB startet som et prosjekt innen den svenske handikapbevegelsen, og er i dag markedsledende innen området universell utforming. De har blant annet utviklet indikatorene som Difi benytter for å måle etterlevelsen av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL.