Vadsø kommune velger ACOS WebSak

Nylig signerte Vadsø kommune kontrakt med ACOS om leveranse av kommunens nye sak- og arkivsystem med tilleggsmoduler. Dette er den fjerde kommunen som velger ACOS WebSak på fem måneder, og befester systemets posisjon som det markedsledende innenfor kommunal sektor. 

Klikk for stort bilde

 

Sak- og arkivsystemet er en av de viktigste strategiske anskaffelsene for Vadsø kommune sin digitaliseringsprosess, og arbeidet med anskaffelsen har pågått siden midten av april.
 

Vadsø kommune sin målsetning med anskaffelsen av ny løsning for sak- og arkiv var å innføre et nytt, helelektronisk system som var blant markedets mest moderne. ACOS kunne levere et system som på best måte oppfylte våre ønskede krav og spesifikasjoner.
Eirik Andreassen, enhetsleder for IKT i Vadsø kommune


Selve kontrakten omfatter innføring av bl.a. WebSak Fokus, samt løsninger for automatisert datafangst, effektiv arbeidsflyt, digital ekspedering gjennom nasjonale felleskomponenter, i tillegg til konvertering fra kommunens eksisterende system. WebSak ble i evalueringen vektet som både det mest økonomisk fordelaktige, samt det mest funksjonelle og brukervennlige av de sak- og arkivsystemene Vadsø kommune mottok tilbud på.
 
I tillegg til et godt tilbud hadde ACOS også de beste referansene. Vi har høye forventninger til innføringen av WebSak i Vadsø kommune, og ser frem til et langvarig og godt digitaliseringssamarbeid der ACOS holder oss på høyde med tiden.
Eirik Andreassen, enhetsleder for IKT i Vadsø kommune


Vadsø er sete for fylkesadministrasjonen i Finnmark fylke og det bor rundt 5170 innbyggere i byen, samt vel 1 000 spredt i stedene øst og vest for Vadsø. I rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 er viktigheten av nytt sak- og arkivsystem for Vadsø kommune fremhevet som et sentralt ledd i kommunens digitaliseringsarbeid. Nye krav om digital kommunikasjon med innbyggere, samhandling med andre offentlige systemer og gode innsynsmuligheter understreker viktigheten av et nytt system. For å kunne sikre en god saksflyt i kommunen er det nødvendig at systemet er stabilt og brukervennlig. Et moderne sak- og arkivsystem er også sentralt for å kunne utvikle gode kommunikasjonsløsninger med brukere via elektroniske medier – herunder hjemmesider, elektroniske søknader, elektroniske møtedokumenter, automatiserte tjenester m.m.
 

Innføringsprosjektet er allerede godt i gang, og vil pågå videre utover vinteren med driftssetting i midten av første kvartal 2017.

Klikk for stort bilde

 Det er veldig motiverende å kunne få begeistre enda en kunde i vår nordligste kunderegion. Fra før har også bl.a. Sør-Varanger kommune og Sametinget innført ACOS WebSak som et viktig ledd i deres digitaliseringsarbeid. At vi igjen evalueres som den beste leverandøren - både produkt og prismessig - er naturligvis positivt. Det viser at våre satsning på løsninger og kompetanse innenfor digitalisering i kommunal sektor gir gode resultater. Vi er stolte over å ha blitt valgt som Vadsø kommune sin leverandør av nytt sak- og arkivsystem, og ser frem til å få være deres digitaliseringspartner i de kommende årene.
Marianne Venemyr, salgssjef for Dokumenthåndtering og kontraktsansvarlig for avtalen i ACOS.