Strategisk samarbeid med Visolit om skydrift

ACOS har inngått samarbeid med Visolit om fleksible IT-driftløsninger. Vi opplever stor etterspørsel etter vår programvare og flere av våre kunder ønsker programvaren levert som skydrift. Dette samarbeidet vil sikre at vi kan imøtekomme kundenes fremtidige ønsker.

Klikk for stort bilde


 
Inngår samarbeid: Fra venstre: Eivind Svellingen, leder for teknisk senter i ACOS, Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS og Gisle Oppedal, partneransvarlig i TeleComputing.Sammen med Visolit vil vi tilby tilpassede driftsløsninger for vår markedsledende programvare, inkludert skydrift eller andre driftsmodeller som våre kunder ønsker.

Klikk for stort bilde

Som programvareselskap leverer vi løsninger til et stort spenn av ulike organisasjoner, og vi er selvsagt opptatt av at våre kunder selv kan velge hvordan de ønsker at vår programvare skal driftes. Flere etterspør imidlertid skydrift eller hybride driftsløsninger når de etterspør vår programvare, og noen ønsker også at vi som programvareselskap skal ta større ansvar for driften av applikasjonene. Det var da naturlig for oss å inngå et strategisk samarbeid med Visolit. Sammen kan vi nå tilby både programvare og drift levert som en helhet. Dette gjør at våre kunder enkelt kan velge den driftsmodellen som passer best for deres behov.

Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS
 

Visolit var først i verden med å tilby ASP, og er i dag Nordens ledende leverandør av skytjenester. Visolit sin IT-driftsvirksomhet tilbyr fleksible og skalerbare IT-driftsløsninger til små og mellomstore virksomheter, primært i Norge og Sverige, og håndterer IT-drift for 1 300 kunder med totalt over 100 000 IT-brukere.

ACOS har satset sterkt på å bygge opp et stort utviklings- og fagmiljø i Norge, med en klar filosofi om at de beste fagløsningene utvikles i tett dialog med kundene.

Klikk for stort bilde


Vi kan nå tilby en moderne IT-plattform for ACOS sine kunder, hvor data behandles og oppbevares i Norge. Enkelte kunder vil få levert ACOS sin programvare direkte aksessert via en felles skyplattform. For kunder som har spesielle ønsker eller behov når det kommer til drift vil vi være ACOS sin partner for å tilrettelegge optimale løsninger for deres kunder.


Vi har 20 års erfaring med å utvikle fagprogramvare og 20 års erfaring innenfor ASP og drift. Vi ser at Visolit står for mange av de samme verdier og strategier som ACOS når det gjelder IT-drift.  Vi synes derfor det er spennende å etablere et tettere og mer formelt partnerskap med ACOS, deres ansatte og deres kundeportefølje. Samarbeidet med ACOS styrker også vår visjon om å bygge parternskap med programvarehus i Norge og vi er glade for å ha blitt valgt som ACOS sin samarbeidspartner for IT-drift og skytjenester i Norge. Vi ser store synergier ved at vi som spesialister på drift og skytjenester kan bidra til å supplere ACOS som fag- og systemspesialister, til det beste for våre felles kunder. Dette partnerskapet er derfor med å understøtte vår strategi: “Helping customers create business value through IT “.

Gisle Oppedal, partneransvarlig i Visolit
 

 

Om Visolit
 

Visolit har i dag Europas største og mest moderne felles driftsplattform tilpasset SMB-markedet. De leverer alt fra komplette IT-driftsystemer til enkelt-tjenester knyttet til spesifikke behov som vi integrerer i kundens eksisterende infrastruktur. Med Visolits tjenester får små og mellomstore bedrifter tilgang til IT med en kvalitet og sikkerhet som normalt er forbeholdt store internasjonale selskaper. Visolit har hovedkontor i Asker, samt kontorer i Bergen, Stavanger, Bryne og Stockholm.