Skal din kommune slå seg sammen?

1. januar 2020 går startskuddet for mange av de nye kommunene i kommunereformen, og det er mye som skal være på plass til da.
 
Vi har over 20 års erfaring med innføring av fagløsninger innenfor både dokumenthåndtering, helsefagsystemer og portal & selvbetjening, og bistår i disse dager flere kommuner i deres sammenslåingsprosesser.

De av våre kunder som har vært igjennom en sammenslåingsprosess sier de gjerne skulle hatt mer tid, og at det er viktig å komme tidlig i gang med prosjektene.

  • Hør hvilke erfaringer vi har med sammenslåingsprosesser i en rekke kommuner.
  • Se hvordan dere kan nå digitaliseringsmål for innbyggerdialog, tjenesteproduksjon og samhandling.
  • Få kunnskap om hva som er viktig å tenke på når flere kommuner skal bli til en innenfor saksbehandling- og arkiv.

 
Sandefjord kommune – ACOS WebSak

 

Sandefjord kommune slo seg sammen med Andebu og Stokke, og gikk i drift med ACOS WebSak 1. januar 2017.

Se hva seksjonsleder for dokumentsenteret, Jahn Pettersen i Sandefjord kommune, sier om erfaringene med kommunesammenslåingen og innføringen av ACOS WebSak.


Vi kan også levere en felles arkivbase for fellesnemda i den nye kommunen på en enkel og effektiv måte. Dette løser behovet for etablering av arkiv og rutiner i overgangen frem til ny kommune er etablert. I tillegg kan innbyggerne følge offentlige saker som blir opprettet via Innsynsløsning på nett.
Vi får svært gode tilbakemeldinger fra kommunene på denne måten å løse overgangsfasen på.
 

Sandefjord kommune – ACOS CosDoc
 

Sandefjord kommune slo seg sammen med Andebu og Stokke, og gikk i drift med ACOS CosDoc 1. januar 2017.

Hør hva ansatte i Sandefjord kommune sier om innføringen av ACOS CosDoc da 3 ble til 1.

 

Fjell og Sund kommune – ACOS Barnevern
 

Fjell, Sund og Øygarden skal slås sammen fra 01.01.2020, men barnevernstjenesten ønsket en samkommuneløsning for Fjell og Sund kommune fra 01.06.2017.

Se video om erfaringene kommunene har med prosjektet.


Mange kommuner har allerede lansert en informasjonsportal som holder innbyggerne oppdatert om hva som skjer rundt den nye kommunen.
 
Se eksempler på sider vi har levert: Nye Moss kommune , Færder kommuneSauherad og Bø kommuneMidt-Gudbrandsdal kommuneIndre Fosen kommunene
 

Ta gjerne kontakt med oss for å høre om muligheter for en slik løsning i din kommune.


 Klikk for stort bilde

Rose Marie Larsson

rose@acos.no
mobil 982 85 896