Sbanken velger ACOS WebSak som ny elektronisk arkivløsning

Sbanken (tidligere Skandiabanken) signerte nylig kontrakt med ACOS på innføring av ACOS WebSak som deres nye elektroniske arkivsystem. WebSak vil fungere som en arkivkjerne og integreres mot fagsystemet for behandling av lånesøknader. På sikt vil det også bli aktuelt med utvidelser av WebSak som arkiv både til kontrakter, personal og andre fagløsninger.

Klikk for stort bilde

Sbanken (som er Norges første rene internettbaserte bank) er en av landets mest innovative finansinstitusjoner. De har i en årrekke figurert i toppen av Norsk Kundebarometer sine undersøkelser for kundetilfredshet og lojalitet innenfor banksektoren. Sbanken har bygget opp en solid merkevare siden de startet nettbanken i år 2000. Vi i ACOS er stolte over å ha blitt valgt som samarbeidspartner og leverandør av markedets ledende arkivløsning.
 

Klikk for stort bildeVi har opplevd en økt etterspørsel etter løsningene våre fra virksomheter innenfor bank- og finans. Våre tidligere erfaringer med innføring av ACOS WebSak i både KLP og Frende Forsikring tilsier at dette markedet også har et sterkt behov for kvalitetssikring av sine arkiver. Med offentlig sektors lovpålagte Noark-standard er våre løsninger allerede utviklet med funksjonalitet og arkivkvalitet på absolutt høyeste nivå, og denne avtalen bekrefter at også andre bransjer har tilsvarende behov.

- Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS AS

 

Noen av de viktigste faktorene som skiller Sbanken fra sine konkurrenter i bransjen, er deres sterke fokus på IT-arkitektur og digital tjenesteinnovasjon. Dette har vært helt sentralt for å bli ledende på fleksibilitet, brukervennlighet og endringsevne i en bransje som de siste årene har hatt en rivende teknologisk utvikling.
 

Klikk for stort bilde

Da Sbanken i 2017 var i prosess for å kjøpe nytt elektronisk arkiv, var det spesielt hyggelig, og overraskende, å finne en samarbeidspartner «i nabolaget»! I ACOS fant vi en leverandør med solide løsninger som kan tilfredsstille våre behov. Teknologien muliggjør digitalisering av stadig flere oppgaver og prosesser, og med ACOS er vi sikker på å ha funnet en leverandør som støtter dette også inn i fremtiden. Menneskene som jobber i ACOS er faglig dyktige og engasjerte, og vi fant fort tonen. Vi ser frem til et godt og utviklende samarbeide.

- Sbanken
 

Prosjektet for innføringen av ACOS WebSak har allerede startet, og Sbanken regner med å være i drift med sin nye arkivløsning i mars 2018.
 

 

Om Sbanken ASAI april 2000 ble Skandiabanken, som fra november 2017 ble Sbanken, lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av 2017 hadde Sbanken 430 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 81,6 milliarder.