Politiet inngår kontrakt om nytt sak- og arkivsystem med ACOS

ACOS har inngått avtale med Politiet om innføring av dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak. Avtalen er den største anskaffelsen av et Noark 5-godkjent dokumenthåndteringssystem som er gjort i 2018, og blant de aller største tildelte kontraktene i markedet de siste 10 årene. Totalt vil det være 12.500 brukere av systemet når det er satt i drift.

Klikk for stort bilde

Anskaffelsen er en viktig del av Politiets digitaliseringsstrategi hvor digital samhandling skal være førstevalget, både internt og eksternt. Den omfatter Politidirektoratet, Norges 12 politidistrikt, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet, og Politidirektoratets underliggende enheter som Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester.


Vinner de store kontraktene

ACOS befester med denne avtalen sin markedsledende posisjon i offentlig sektor.
 

Klikk for stort bilde- Vi er veldig stolte over å ha vunnet de største kontraktene som har vært i markedet de siste tre årene, med Oslo kommune, NAV og nå også Politiet, sier daglig leder Bent-Inge Storheim.

- Kravene og forventningene til slike IT systemer er store. Det er derfor en tillitserklæring å bli valgt som leverandør når de viktige offentlige organisasjonene skal modernisere løsningene sine. Vi har de siste årene satset på vår nye 4. generasjons dokumenthåndteringsløsning, WebSak+, med mål om å levere den beste dokumenthåndteringsløsningen på markedet. Det at Politiet velger ACOS WebSak+ ser vi på som en bekreftelse på at våre produkter og organisasjon er ledende på denne type løsninger. Politiet vurderte ACOS som best på både leveranseevne og kvalitet, der kvalitet til slutt ble det utslagsgivende for valget, sier Storheim.
 

WebSak blir en viktig løsning i Politiets digitaliseringsstrategi

Formålet med anskaffelsen er å sikre at Politiet har et saksbehandlings- og arkivsystem som støtter lovpålagte krav. Det nye systemet vil være en støtte for Politiet innenfor områdene saksbehandling, journalføring og arkivering. I tillegg blir den nye løsningen fra ACOS viktig for å realisere Politiet sin digitaliseringsstrategi for å nå mål som:

  • Digital samhandling er førstevalget internt og eksternt
  • Relevante opplysninger er lett tilgjengelige i oppgaveutførelsen
  • Prosesser er forenklet, standardisert og automatisert
     

Strategisk og langsiktig partner

Anbudsprosessen med Politiet har pågått siden september 2017 og det har vært gjennomført en grundig prosess. I siste del av konkurransen var det tre leverandører igjen.

Avtalen har en varighet på 10 år og en verdi på ca. 68 millioner kroner.

 

Klikk for stort bilde- Vi ser frem til å være en langsiktig og strategisk samarbeidspartner for Politiet i årene som kommer. I tillegg til å levere dokumenthåndteringsløsning til Politiet vil vi også bistå som rådgiver og faglig støtte innenfor dette fagområdet, sier markedsdirektør Anne Gro Hellsten.

Markedsdirektøren mener kontrakten også vil gi store synergier for både eksisterende kunder og potensielle nye kunder.

- At enda en stor og viktig organisasjon velger WebSak+ vil komme alle våre kunder og fremtidige kunder til gode. Disse kontraktene bidrar til å styrke vårt dokumenthåndteringskonsept ytterlige og videreutvikle oss som fagspesialister. Vi vil fortsette å videreutvikle produktet i tråd med endringer i lovverk, samt nye teknologiske og funksjonelle krav som stilles til løsningen. ACOS ser frem til et tett samarbeid med Politiet de neste årene, sier Hellsten.

 

Fakta om Politiet


Politi- og lensmannsetaten er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige. Den er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten styres av to sidestilte organer, Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og består for øvrig av tolv politidistrikter, fem særorganer, Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester. Politi- og lensmannsetaten har i dag ca. 16 000 ansatte over hele landet fordelt på ulike funksjonelle- og geografiske områder. 

 

Fakta om ACOS

ACOS utvikler og implementer programvare for offentlig og privat sektor. ACOS har vokst jevnt siden oppstarten i 1997 og er i dag et av Norges 20 største norskeide programvareselskaper. Selskapet har 165 ansatte. Hovedkontoret ligger på Straume like utenfor Bergen. I tillegg har ACOS et avdelingskontor sentralt i Oslo.

Over 450 virksomheter benytter en eller flere av ACOS sine løsninger, deriblant over 250 kommuner, 14 av 15 departement, en rekke tilsyn og direktorater, samt private organisasjoner. 60 prosent av norske kommuner bruker ett eller flere ACOS-produkter.

ACOS leverer løsninger innenfor følgende forretningsområder:

  • Dokumenthåndtering
  • Portal og selvbetjening
  • Levekår (løsninger innenfor barnevern, sosial og helsesektoren)

 

Kontaktperson ACOS: Bent Inge Storheim, daglig leder, tlf. 98 21 87 66, bent@acos.no