Østfold fylkeskommune gjør et digitalt løft

Østfold fylkeskommune var nylig på anbud for å anskaffe ny publiseringsløsning. Fire leverandører ble kvalifisert til å levere tilbud. Etter en grundig evalueringsprosess ble ACOS valgt som leverandør med produktet ACOS InfoLink CMS.

Klikk for stort bildeKONTRAKTINNGÅELSE: Webredaktør Kristin Hermansen Josefsen, konstituert fylkesdirektør Anne-Lise Kristoffersen og informasjonssjef Roy Andersen fra Østfold fylkeskommune

 

Fylkeskommunen hadde nettsider som bygget på en gammel publiseringsløsning fra 1998. Løsningen hadde vært oppgradert underveis, men de siste 10 årene hadde det vært mindre «kosmetiske» oppdateringer og noen justeringer i forhold til universell utforming.

Publiseringsløsningen vi hadde var utdatert både teknisk og funksjonelt. Det var derfor på tide å gjøre et større digitalt løft. God brukeropplevelse er viktig både for våre brukere av nettsidene og alle redaktørene som skal bruke løsningen. Da vi valgte ACOS, var det fordi vi så etter en brukervennlig og moderne publiseringsløsning som støtter de krav som stilles til en stor informasjonsportal som vår.
- Roy Freddy Andersen, informasjonssjef i Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har som mål å tilby nye og moderne nettsider som møter målgruppens behov. Et viktig kriterium var at nettsidene oppleves som relevante og oversiktlige, samtidig som hensynet til tilgjengelighet blir ivaretatt gjennom universell utforming. Nettsidene skal også være tilpasset ulike digitale flater fra mobil til PC skjerm. Fylkeskommunen hadde også et sterkt fokus på å øke graden av selvbetjeningsmuligheter, samt å gi brukerne bedre innsikt i tjenestene Østfold fylkeskommune leverer.
For å imøtekomme alle disse kravene hadde Østfold fylkeskommune behov for en kraftig og velprøvd publiseringsløsning. Nettstedet skal betjene en stor brukergruppe. Det er 293 000 innbyggere i Østfold og selve fylkeskommunen har 2.500 ansatte. Over 10.000 elever og lærlinger i fylket er også en viktig målgruppe for den nye portalen.

ACOS InfoLink CMS er Norges mest brukte kommunale publiseringsløsning med over 140 norske kommuner på kundelisten. De siste årene har også flere fylkeskommuner valgt ACOS InfoLink CMS. Fra før bruker Nordland fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune denne løsningen.


Klikk for stort bilde-Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for Portal & Selvbetjening i ACOSVi opplever generelt stor etterspørsel etter vår CMS-løsning. At vi har vunnet så mange store anbud ser vi på som et kvalitetstegn for både løsningen og tjenestene vi leverer. Det er viktig for oss å være tett på våre kunder, og vårt inntrykk er at flere nå ser verdien av dette. Samtidig opplever vi også at mange virksomheter ser hvilke fordeler det gir å kjøpe en norskutviklet CMS-løsning som hyllevare. Det sikrer at løsningen blir videreutviklet i takt med de raske endringene og kravene som stilles til en moderne informasjons- og selvbetjeningsportal. Dermed unngår våre kunder dyre skreddersømprosjekter.Med ACOS InfoLink CMS har vi også spesialisert oss på å oppfylle de mange kravene som stilles til en moderne offentlig nettportal for alle våre kunder. I tillegg til å levere produkt har vi etablert nødvendige tjenester som sikrer en vellykket implementering, samt at vi tilbyr tett oppfølging av kunden også etter at de er gått i drift.

Fylkeskommunen vil lansere den nye nettsiden, ostfoldfk.no, etter sommeren 2017. Skolenes nettsider vil innfases i løpet av høsten og vinteren. Innen utgangen av 2018 skal samtlige videregående skoler ha implementert nye nettsider.

Prosjektet er allerede godt i gang og vi har lagt en god fremdriftsplan for hele prosjektet. I første fase gjennomfører vi intervjuer med brukerne og toppoppgaveanalyse. Det er viktig for oss å få innspill fra brukerne tidlig slik at informasjonsarkitektur og innhold blir best mulig tilrettelagt de ulike brukerbehovene.
- Olav Arne Forbord prosjektleder i Østfold fylkeskommune

 

Om Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2016 er på rundt 3 milliarder kroner. Hovedoppgavene til fylkeskommunen er videregående opplæring og regional utvikling. Fylkeskommunen leverer de tjenestene som er for store for den enkelte kommune, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene. Østfold fylkeskommune har ansvaret for den regionale samfunnsutviklingen. Dette gjøres gjennom å arbeide for utvikling av arbeidsplasser ved å stimulere til nyskaping og innovasjon. I tillegg arbeider fylkeskommunen med å gi næringslivet best mulig rammevilkår, for eksempel gjennom utvikling i samferdselssektoren. Fylkeskommunen tar også et aktivt lederskap i det regionale samarbeidet med alle aktører: næringsliv, kompetansemiljøer, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og kommuner.