Oppland fylkeskommune i ny drakt

Oppland fylkeskommune har lansert ny hovedportal, 10 videregående skoler, Karriere Oppland, Opplandstrafikk og Ansattportal. Alle portalene har fått nytt innhold, design, tjenester, samt at nettsidene også er tilpasset mobil/nettbrett.

Klikk for stort bilde

Målet var bedre og mer moderne nettsider. Vi hadde mistet oversikten over nettsidene våre og trengte en opprydding. Vi hadde før veldig stort fokus på nyheter og presenterte altfor mye informasjon på mange sider. Dette ønsket vi å gjøre noe med og forenkle for alle våre brukere. I tillegg ville vi ha responsiv design med enklere og renere layout, samt bedre funksjonalitet.

Marianne Mobæk, prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver
Oppland fylkeskommune

 

Prosjektet realisert på tid og budsjett

 

Den gamle portalløsningen var bygget på Episerver og hadde vært i drift siden 2007. Leveransen var ute på anbud høsten 2014. Valg av ny leverandør falt på ACOS og deres publiseringsløsning – ACOS InfoLink CMS. I februar var det oppstartsmøte og den 10. juni lanserte fylkeskommunen i henhold til både tidsplan og innenfor budsjett.

 

Vi tok en ringerunde til andre fylkeskommuner som har vært igjennom samme prosessen før. Jeg fikk vite at arbeidet ofte ble forsinket på grunn av den jobben organisasjonen selv skulle gjøre med å produsere innhold. Vi var også ganske kravstore overfor leverandør i form av at vi trengte noen tilleggsløsninger som ikke fantes i standardløsningen. Men sammen med ACOS satt vi en plan, og var fast bestemt på at vi skulle nå de målene vi hadde satt, innen de frister vi satt og budsjettrammene vi hadde. Det klarte vi.

Halvor Løkken, kommunikasjonssjef, Oppland fylkeskommune

Klikk for stort bilde

Godt samarbeid og fleksibel publiseringsløsning

 

ACOS InfoLink CMS er Norges mest brukte publiseringsløsning til kommunale nettsider. Fra før har Nordland fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune nettportaler bygget med ACOS InfoLink CMS. 
 

Det har vært en god og tett dialog med prosjektlederen i ACOS og vi føler at samarbeidet har fungert meget bra. ACOS har vært løsningsorientert og utført endringsønskene våre på en god måte. Vi har fått nyttige anbefalinger og gode råd underveis. Den tekniske løsningen har vært fin å jobbe med, sier Marianne Mobæk.

 

Dette har vært et svært spennende og intensivt prosjekt. En fylkeskommune har svært mye innhold og mange ulike brukere av portalene. Prosjektet hadde en stram tidsfrist som stilte store krav både til oss som leverandør, men også til fylkeskommunen internt i forhold til opplæring og innholdsproduksjon. Vi har opplevd en svært profesjonell kunde med en veldig kompetent prosjektledelse som har jobbet veldig godt med våre prosjektdeltakere. Vi er veldig fornøyd med resultatet som nå er lansert. Det at nok en stor organisasjon tar i bruk ACOS InfoLink CMS som sin publiseringsløsning tar vi også som en bekreftelse på at løsningen dekker de behov som en stor og krevende kunde har til denne type publiseringsløsninger


Klikk for stort bildeLeder for forretningsområdet Portal & Selvbetjening i ACOS,
Sølvi Fremstad

 

 

 

 

 

 

Håper på seks stjerner

 

Hvert år blir beste offentlige nettsted kåret av Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT.  


Vi har hatt seks stjerner før og ambisjonen er å få det igjen. Vi skal ha nettsider som skal vare i mange år fremover. Da må vi hele tiden jobbe for å holde sidene oppdatert og å tilpasse oss nye behov. Sørger vi for å jobbe godt med innholdet i det daglige, vil vi tilfredsstille både brukernes og Difis krav til gode nettsider, sier Marianne Mobæk.

 

Kort om Oppland fylkeskommune


Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte. Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.