Nye Sandefjord kommune innfører ACOS WebSak og ACOS CosDoc

 Klikk for stort bilde

Kommunereformen betyr store endringer for den digitale strategien til flere av Norges kommuner.  Først ut er nye Sandefjord kommune, som 1. januar 2017 etablerer en helt ny kommune av de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. Tidligere i sommer inngikk ACOS to viktige kontrakter med Sandefjord kommune, som blir Norges første samkommune i denne kommunereformen.

For de sammenslåtte kommunene er det viktig å planlegge tidlig hvordan de virksomhetskritiske fagsystemene skal fungere i den nye kommunen. Sammenslåingen gir også muligheter til legge en ny og god digital strategi både for bruken av systemene og tjenestene som tilbys kommunens innbyggerne.

ACOS bistår nå Sandefjord kommune på ferden mot en ny kommune, og vil i høst jobbe sammen med dem om innføring av innovative og brukervennlige løsninger innenfor både sak/arkiv (ACOS WebSak) og elektronisk pasientjournal (ACOS CosDoc).


Delprosjektleder og påtroppende assisterende rådmann i nye Sandefjord, Stein Rismyhr, koordinerte innkjøpsprosessen. Han forteller at ACOS skilte seg positivt ut på flere viktige områder.
 
I tillegg til lavest pris og mest forutsigbare kostnader over tid, vurderer vi WebSak til å ha svært god funksjonalitet og brukervennlighet. Systemet er intuitivt og enkelt å bruke, spesielt gjennom sin smarte Outlook-integrasjon, som vil bli utgangspunktet for all saksbehandling. Det at systemet er integrert med saksbehandlernes e-post- og kalenderprogram, betyr garantert mye for lojaliteten til løsningen. En annen viktig målsetting for anskaffelsen har vært å sikre høy datafangst fra alle integrerte systemer.
Stein Rismyhr, påtroppende assisterende rådmann i Sandefjord kommune.

ACOS har lagt frem en forpliktende og grundig gjennomføringsplan for opplæring, implementering og videre oppfølging i avtaleperioden.
 
Dette er vesentlig for å lykkes med en av de største og mest komplekse implementeringene den nye kommunen skal gjennomføre. Arbeidet vil organiseres som et prosjekt i tett samarbeid med leverandøren, og vil blant annet inneholde omfattende planer for opplæring av alle kommunens brukere. Vi føler oss trygge på at nye Sandefjord har valgt et verktøy som er klargjort for fremtidens krav til god og objektiv saksbehandling. Denne løsningen vil også ivareta kommunens målsetning om større effektivitet og en enklere hverdag for innbyggerne gjennom flere brukervennlige digitale tjenester, konkluderer Rismyhr.
 
Innføringen av begge fagsystemene i Sandefjord kommune er godt i gang, og vil pågå utover høsten frem mot driftsettelse 1. januar 2017.
 
Vi er stolte av at nye Sandefjord kommune velger våre markedsledende produkter til å fornye, forenkle og forbedre virksomheten gjennom digitale målsetninger og strategier. ACOS har bygget opp en solid kompetanse og erfaring innenfor alle våre tre forretningsområder. Det gir våre kunder trygghet for at vi kan tilrettelegge og gjennomføre en stødig og strukturert overgang til en ny organisasjon ved en eventuell kommunesammenslåing. Kommunal sektor er ett av våre primære markedssegmenter, og våre konsulenter og rådgivere er klare til å bistå kommuner og kommunesamarbeid med kompetanseoverføring.
Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS.

 
 

Kort om nye Sandefjord kommune


 
Fra og med 1. januar 2017 etableres nye Sandefjord kommune etter sammenslåing med Andebu, Sandefjord og Stokke kommune. Nye Sandefjord kommune får nye organisasjonsnummer og vil totalt ha over 62.000 innbyggere. Det samlede kommunearealet vil være på ca. 425 kvadratkilometer – nærmere 1/5 av Vestfold fylke. Nye Sandefjord kommune er de første kommunene som slår seg sammen i den pågående kommunereformen, og vil være en et utstillingsvindu for andre kommuner og kommuneregioner, både de som vurderer sammenslåing, og for de som allerede har vedtatt det.