NUPI og Kommuneadvokaten i Oslo innfører WebSak Fokus

Vi har den siste tiden signert nye kontrakter med flere spennende kunder. To av dem er Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Kommuneadvokaten i Oslo. Begge virksomhetene gjennomførte anskaffelsesprosesser der WebSak Fokus ble valgt som deres nye dokumenthåndteringssystem, i konkurranse med to andre Noark5-systemer.

Klikk for stort bildeKONTRAKTINNGÅELSE: Kommuneadvokaten i Oslo valgte Acos grunnet kvalitet, kostnader og gjennomførbarhet. Her er Håvard S. Hansen (salgs- og markedsansvarlig i ACOS), Eili Verpeide (administrativ leder), Hanne Harlem (kommuneadvokat), Johannes Hygen Meyer (advokat) og Espen Hansen (advokat) i Kommuneadvokaten i Oslos lokaler.


NUPI ble opprettet av Stortinget i 1959 for å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning, og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Organisasjonen er i dag et såkalt statlig forvaltningsorgan bestående av fem forskningsavdelinger med i overkant av 70 ansatte.

Kommuneadvokaten er Oslo kommunes eget advokatkontor, og er organisert som en etat under Byrådslederens kontor. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden, i tillegg til kommunens etater, foretak og bydeler. Etaten prosederer rettssaker for kommunen, og seks av advokatene har møterett for Høyesterett. Kommuneadvokaten i Oslo fører også rettsaker for staten der Skatt øst eller Oslo kemnerkontor er part.

Hos både NUPI og Kommuneadvokaten i Oslo ble ACOS vektet høyt for sin hyllevareløsning og den inkluderte standardfunksjonaliteten i løsningen – herunder prosessverktøyet Arbeidsflyt. I tillegg var enkelhet, brukerrettet tilpasning og den intuitive integrasjonen med Outlook blant punktene som vektet WebSak Fokus høyest i evalueringen av de tilbudte systemene.

Se også Computerworld sin omtale av saken