NAV inngår strategisk digitaliseringsavtale med ACOS

ACOS har inngått avtale med NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) om innføring av dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak. Anskaffelsen er en viktig del av den digitale transformasjonen i NAV, og vil blant annet løfte organisasjonen over til elektronisk saksbehandling og arkiv. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. 

Klikk for stort bilde

Inger Johanne Stokke, HR direktør i NAV og Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS.


Etablerer effektive og brukervennlige arbeidsprosesser
NAV har som mål med anskaffelsen å etablere en løsning for administrativ saksbehandling og arkiv som skal legge til rette for at NAV har god støtte til internkontroll, styring og rapportering. Videre skal løsningen legge grunnlaget for effektive og brukervennlige arbeidsprosesser og at informasjon enkelt kan lagres og gjenfinnes.

Å digitalisere arbeidet innenfor administrativ saksbehandling og arkiv er et sentralt resultatmål. Dette skal primært realiseres gjennom anskaffelse av en hyllevareløsning for sak- og arkivsystem, godkjent etter Noark 5-komplett kravene, samt løsningens integrasjons- og kommunikasjonspunkter.
 

Positive effekter for eksisterende og nye kunder


ACOS befester med denne avtalen sin markedsledende posisjon i offentlig sektor. Med NAV-kontrakten, og avtalen med Oslo kommune fra tidligere i sommer, har ACOS vunnet de to største anskaffelsene innenfor sak- og arkivsystemer de siste årene.

NAV har ansvaret for en av Norges største og mest komplekse systemporteføljer, og vi er naturligvis veldig stolte over at NAV velger oss som en viktig partner i deres digitaliseringsarbeid. Avtalen bekrefter at investeringen vi har gjort i både ny teknologi, dyktige medarbeidere med tung faglig ekspertise og gode referanser gjør oss til en ettertraktet leverandør.
Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS

Hellsten, som har vært kontraktsansvarlig i ACOS i anbudsprosessen, fremhever de positive effektene denne kontrakten vil ha for firmaets eksisterende og nye kunder.
Klikk for stort bilde

Avtalen vil ha stor betydning for den videre utviklingen av våre løsninger. Den vil tilføre svært mye positivt for våre eksisterende og kommende kunder i form av enda mer innovative grensesnitt, samt automatisert og brukervennlig funksjonalitet. Kombinert med avtalene vi har inngått med flere andre virksomheter i år, både innenfor portal/selvbetjening og dokumenthåndtering, vil kontrakten med NAV medføre store systemrelaterte synergiverdier for alle våre kunder.Et ledd i moderniseringen i NAV


Arbeids- og velferdsetaten skal fram mot 2020 gjennomgå en modernisering og utvikling av etatens systemer og organisering. Herunder er anskaffelsen av nytt system for elektronisk saksbehandling og arkiv sentralt.

Anbudsprosessen med NAV har pågått siden april og konkurransen sto gjennom hele prosjektet mellom tre leverandører.

Selve avtalen har en kontraktsverdi på ca. 56 millioner kroner, og har en varighet på 6 år med mulighet for 2 års forlengelse. Løsningen skal implementeres og rulles ut trinnvis i etaten over flere år. Løsningen vil ved full utrulling antas å ha ca. 10 000 interne brukere for administrativ saksbehandling og arkiv. Det kan bli aktuelt å ta løsningen ut til alle forvaltningens per i dag 19 000 interne brukere.
 

Om NAV


NAV er en landsdekkende offentlig virksomhet som omfatter blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet, en arbeids- og i tjenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunene, en ytelseslinje og en økonomilinje.
NAV har omtrent 19 000 medarbeidere. Av disse er 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og 5 000 er ansatt i kommunene. På NAV-kontorene arbeider statlig og kommunalt ansatte sammen om å finne gode løsninger for brukarene. NAV skal gi mennesker muligheter.


Etatens hovedmål er

  • flere i arbeid og aktivitet
  • en velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og rett service til rett tid
  • god service tilpasset brukeren
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

 

Les artikkelen i digi.no fra 31. oktober om avtalen.

Les også artikkel i Computerworld 1. november.