Kommunene i Indre Namdal lanserer nye nettsider med selvbetjening

Klikk for stort bilde

 

 Kommunesamarbeidet Indre Namdal har det siste året gjennomført et større moderniseringsprosjekt av kommunene sine nettsider. Den siste måneden har Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa kommune publisert nye nettsider. De nye kommuneportalene er tilpasset nettbrett og mobil, og har fått oppdatert sitt innhold og design, og nye tjenester. I tillegg har kommunene fått på plass ny løsning som gjør det mulig å digitalisere skjemaene. Dermed vil innbyggerne kunne søke elektronisk på mange flere kommunale tjenester i fremtiden.
 

Hovedmålet med prosjektet var at vi skulle ha nye hjemmesider som hadde moderne design og funksjonalitet, samt være enkle og effektive når det kom til administrasjon av sidene, sier Stein Vidar Aspnes i IKT Indre Namdal IKS. - Vi ønsket også å tilrettelegge for mer selvbetjening for innbyggerne, samt at vi etablert nettsider med responsivt design, sier Aspnes.
Klikk for stort bilde

De gamle nettsidene var utviklet på gammel teknologi fra 2009 som gjorde det vanskelig for kommunene å bruke sidene. De var heller ikke tilpasset mobile flater. Derfor ble det besluttet at IKT Indre Namdal IKS skulle anskaffe en ny løsning. Valg av ny leverandør falt på ACOS og publiseringsløsningen – ACOS InfoLink CMS. ACOS har levert svært mange kommunale portalløsninger i Norge, og har et stort fagmiljø som sørger for at publiseringsløsningen blir videreutviklet i tråd med nye nasjonale krav, kundeønsker og teknologiendringer.

 

Et viktig digitalt løft med mange krav


Når det kommer til web går utviklingen veldig fort. Kravene som i dag stilles til kommunale publiseringsløsninger er mange og vesentlig høyere enn for bare noen år siden. Kommunene sine nettsider skal derfor oppfylle krav fra publikum, behov fra egen organisasjon, nasjonale krav og teknologiske krav til selve løsningen.


Vi blir målt på bl.a. universell utforming, som skal gi mulighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å bruke løsningen, kvalitetskravene til Difi for offentlige nettsider, brukervennlig innhold, selvbetjeningsmuligheter, koblinger mot sosiale medier og responsivt design. En god publiseringsløsning hjelper oss å nå disse målene, men den må også være funksjonell og intuitiv å bruke, sier Aspnes. For oss var det derfor viktig at vi fikk knyttet til oss en leverandør som er spesialist på dette området, har gode produkter og som vi kan jobbe tett sammen med i vårt digitaliseringsarbeid. ACOS har bidratt som en profesjonell part i prosjektet, og loset oss fra start til mål på en veldig god måte. ACOS har gode løsninger og er en ekspertiseleverandør på dette området. I tillegg har de hyggelige ansatte som har gitt oss veldig god oppfølging i hele perioden, og prosjektet er også gjennomført innenfor kostnadsrammene som var avsatt, forteller Aspnes videre.
Klikk for stort bilde

Se de nye nettsidene her:

Namsskogan, Høylandet, Lierne, Røyrvik, Snåsa, Indre Namdal Regionråd

 

Forenkling for både brukere og administrasjonen


Kommunene er også i gang med digitalisering av sine skjemaer. En del av anskaffelsen er tilgang til ACOS Skjemadesigner, som gjør det mulig for kommunene å bygge skjemaer og publisere dem på de nye nettsidene. Skjemaene som bygges kan kobles mot ulike fagsystemer som kommunen bruker for å behandle søknadene. Dette gjør at kommunen slipper manuell registrering av opplysninger i sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer. Prosessen for innbyggerne blir også enklere ved at de slipper å skrive ut og sende inn skjema pr. post eller møte opp på kommunehuset. De digitale skjemaene reduserer også mulighetene for feilutfylling, noe som ofte kan forlenge saksbehandlingstiden. Papirskjemaer inneholder ofte mange felt og det kan være vanskelig å vite hva som må fylles ut. Nå har kommunene verktøyene på plass for selv å kunne bygge logiske skjemaer digitalt.


Skjemaverktøyet gjør det mulig å spørre innbygger etter den informasjonen som er relevant for å behandle søknaden. Hjelpetekst og forklaringer blir presentert underveis basert på innbyggerens svar. Skjemaet tilpasser seg i forhold til hvilke svar og valg som er gjort, noe som reduserer behovet for å vise eller spørre om mer enn det som er relevant.  


Vi vet at mange av våre innbyggere ønsker å betjene seg selv på nett. Vi vil derfor publisere flere digitale skjemaer på nettsidene i tiden fremover, avslutter Aspnes

 

Offensive kommuner


ACOS har levert portal- og selvbetjeningsløsninger til over 130 kommuner, og har jobbet tett sammen med kommunene i Indre Namdal i dette prosjektet.


Klikk for stort bildeIndre Namdal-kommunene har våget å være offensive når det kommer til digitaliseringsmål for sine nye nettsider. Dette har derfor vært et spennende og givende prosjekt å delta i. En ny kommunal nettside er kommunen sitt ansikt utad, men skal også være en inngangsport til selvbetjeningsløsninger for kommunens innbyggere, sier Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for Portal & Selvbetjening i ACOS. Indre Namdal har fokusert både på god informasjon og tilrettelegging for selvbetjening. Vi har opplevd en profesjonell kunde som har hatt tydelige mål, og som vi har samarbeidet svært godt med i prosjektperioden. Vi er veldig fornøyd med resultatet som nå er lansert, og ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med kommunene i regionen,  avslutter Fremstad.

 

Kort om Indre Namdal IKS
 

IKT Indre Namdal KS er et interkommunalt selskap som forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner. Selskapet har pr. d.d. 3 ansatte med kontorsted i Røyrvik og Høylandet. Selskapet utfører tjenester for eierkommunene, både gjennom drift av fellesløsninger og enkeltvis mot kommuner med behov for støtte/fagkompetanse. Eierkommunene er de 6 kommunene i Indre Namdal.