IKT Agder med fremtidsrettede og brukerorienterte nettsider

Kommunene Arendal, Froland og Grimstad lanserte sine nye brukerorienterte nettsider i starten av mars, etter at de gikk til felles anskaffelse av ny publiseringsløsning. ACOS ble den foretrukne leverandør basert på tildelingskriteriene.
 

De nye portalene er responsive nettsider produsert med ACOS InfoLink CMS, og oppfyller dagens krav til universell utforming. Også Indre Namdal regionen, Oppland Fylkeskommune og Fosen-regionen er blant de som har inngått kontrakt på denne løsningen.

Målet for IKT Agder er at de nye nettsidene skal forbedre brukeropplevelsen for innbyggerne, og dermed redusere antall henvendelser til kommunene. Det skal være enkelt å finne informasjon og innholdet skal være lett å forstå, med et klart språk. Videre skal sidene være enkle å benytte fra både pc, mobil og nettbrett. Du skal finne det du trenger om en tjeneste på ett og samme sted - både skjema, kart, åpningstider og hvem du kan kontakte. Dette gir publikum bedre service og brukerne blir mer selvbetjente. De får utført sine oppgaver på nett i mye større grad enn før.

Arendal kommune har også en egen blogg som de har benyttet aktivt i arbeidet med nye nettsider. Innføringen av de nye nettsidene har forenklet arbeidshverdagen og økt arbeidsgleden til redaktørene som representerer de ulike kommunene.

Aina Jade Hansen, prosjektleder i IKT Agder, er svært fornøyd med prosjektgjennomføringen og resultatet.

ACOS har fulgt oss opp på en utrolig god måte og har vært svært imøtekommende, løsningsorienterte og hatt fokus på å finne beste løsning hele veien. Vi er så langt svært fornøyde med ACOS, og ser frem til et nært samarbeid for videreutvikling av nettsidene.ACOS har også utviklet en integrasjon mot Geodata som presenterer dynamiske kart og henter dokumenter fra reguleringsplaner hos Geodata. Integrasjonen sparer kommunene for mye manuelt arbeid og er både tids- og kostnadsbesparende. I tillegg gir det bedre service til innbygger.
 
En annen del av integrasjonen er innbygging av kart direkte i artikler. Dette foregår ved at forfatter finner relevant kart i fagsystemet for kart og eksporterer dette til utklippstavlen. I ACOS InfoLink CMS limes dette inn i artikkel eller tjeneste, og ACOS formaterer dette slik at presentasjonen i kartet blir uniform og konsekvent i forhold til design.

Vi er veldig fornøyd med integrasjonen mellom InfoLink og Geodata. Våre reguleringsplansider henter både kart og dokumenter direkte fra kartløsningen. Før lansering dobbeltpubliserte vi alle dokumenter. Den nye løsningen har effektivisert arbeidet internt og vi opplever også at publikum er godt fornøyd.
Camilla Havik Cole, webredaktør i Arendal kommune


Klikk for stort bildeVi er stolte av å lansere nye brukerorienterte nettsteder sammen med kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Arbeidet sammen med kommunene har vært svært godt, og prosjektet har vært detaljert og ryddig styrt av en engasjert og fremtidsrettet gjeng som har gitt et utrolig bra prosjektresultat», sier Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for Portal- og Selvbetjening i ACOS.


Over 130 norske kommuner benytter i dag ACOS InfoLink CMS som sitt portal- og publiseringsverktøy.

 Les bloggen til Arendal kommune hvor de skriver om prosessen rundt lansering av de nye nettsidene.