Høy kvinneandel bidrar til suksess og vekst

ACOS har siden etableringen i 1997 alltid hatt et sterkt fokus på at kvinner skal være godt representert blant de ansatte, og spesielt ledelsen. Tallenes tale er klare – ACOS har per i dag 45 % kvinner ansatt blant selskapets utviklere, konsulenter og administrasjon, og hele 67 % kvinner i ledergruppen. Den store andelen kvinner i ACOS ligger dermed langt over gjennomsnittet i IT bransjen, der prosentandelen for kvinnelige ansatte er på 19 %. 

Klikk for stort bildeDenne fordelingen har representert ACOS i en årrekke og det har vært en viktig faktor for den gode veksten, samt den solide posisjonen ACOS har opparbeidet seg i IT-bransjen i dag – som en ledende leverandør innenfor alle våre forretningsområder, sier gründer og styreleder Conrad Hansen. Styret i ACOS består av 50 % kvinner.
 
 
 
I år rangeres ACOS som Norges 26. største programvarehus og kundelisten teller over 400 virksomheter fordelt mellom offentlig og privat sektor. I offentlig sektor har ACOS nådd flere milepæler de siste årene, og over 50 % av Norges kommuner benytter i dag ett eller flere av selskapets systemer innenfor Dokumenthåndtering, Portal & Selvbetjening, og Levekår - som representerer selskapets innovative helsefagløsninger. I statsforvaltningen bruker 15 av 16 departement WebSak Fokus som sitt sak- og arkivsystem i tillegg til en rekke direktorater, tilsyn, og offentlige etater. I kommunal sektor benytter 140 norske kommuner WebSak, 85 kommuner har CosDoc som sitt pleie- og omsorgssystem, og 115 kommuner bruker InfoLink CMS som sitt portalverktøy.
 
ACOS vil i år passere 120 serviceinnstilte og dyktige ansatte, og omsetningen er budsjettert til 120 mill. kroner. Etter tredje kvartal i år viser tallene en omsetning på 87,6 millioner, som er noe over budsjett og en vekst på i rundt 7 % fra samme tidspunkt i 2013. ACOS fortsetter dermed sin stabile vekst og kan vise til 17 år på rad med vekst i omsetning, antall kunder og ansatte. 
 
2014 har så langt vært et spennende år der blant andre Utenriksdepartementet, Domstoladministrasjonen og 5 kommuner i Indre Østfold har gått i drift med WebSak Fokus. Dette kommer i tillegg til flere nye kunder innenfor de to andre forretningsområdene Portal & Selvbetjening, samt Levekår.
 
Vi hadde ikke vært der vi er i dag om vi ikke hadde hatt så mange kvinnelige ansatte, sier daglig leder Bent-Inge Storheim i ACOS.