Ullensvang kommune - ACOS AS
 
 

Ullensvang kommune

Ullensvang kommune skal benytte ACOS WebSak som en tjeneste (SaaS-løsning). I dette prosjektet har vi derfor jobbet med en alternativ modell for ACOS WebSak med alt fra dokumentproduksjon, e-postløsning, drift og integrasjonskomponenter. 

Ullensvang kommune benytter WebSak+ som løsning for saksbehandlere, og denne er tett knyttet opp mot kommunens løsninger for datafangst og publisering.  For Ullensvang kommune var en forpliktende fremdriftsplan og oppfølging i avtaleperioden viktig ved valg av leverandør for den nye kommunen (tidligere Odda, Jondal og Ullensvang)

Klikk for stort bilde