Sola kommune - ACOS AS
 
 

Sola kommune

Sola kommune representerer en av de mest proaktive kommunene på Vestlandet innenfor digitalisering. Med sine rundt 26 000 innbyggere er Sola kommune en markant kommune i Rogaland med bl.a. Stavanger Lufthavn Sola som et sentralt knutepunkt.

De siste årene har Sola kommune gjort vesentlige løft for å etablere en fullelektronisk hverdag for både ansatte og innbyggere. ACOS har bidratt til kommunen sitt sterke fokus på å sikre en høy grad av datafangst fra alle integrerte systemer – ikke minst gjennom den utstrakte bruken av digitale skjemaer med arbeidsflyter som inkluderer dynamisk interaksjon mellom kommunen og innbyggerne som noen av de sentrale prosjektene.

Med de sømløst integrerte og kompletterende produktene ACOS WebSak, ACOS Interact, ACOS Interact Flow og ACOS CMS har Sola kommune en fulldigitalisert løsning for fremtidens krav til både arkiv, saksbehandling, datafangst og publisering, noe som vil resultere i større effektivitet og en enklere hverdag for kommunens innbyggere gjennom enda flere brukervennlige digitale tjeneste.

 

Klikk for stort bilde