Politiet inngår kontrakt om nytt sak- og arkivsystem med ACOS - ACOS AS
 
 

Politiet inngår kontrakt om nytt sak- og arkivsystem med ACOS

ACOS har inngått avtale med Politiet om innføring av dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak. Totalt vil det være 12 500 brukere av systemet når det er satt i drift. 

Anskaffelsen er en viktig del av Politiets digitaliseringsstrategi hvor digital samhandling skal være førstevalget, både internt og eksternt. Den omfatter Politidirektoratet, Norges 12 politidistrikt, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet, og Politidirektoratets underliggende enheter som Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester.

Se presseomtale på DIGI.no

Se presseomtale på VNR.no

Vinner de store kontraktene


ACOS befester med denne avtalen sin markedsledende posisjon i offentlig sektor.

Vi er veldig stolte over å ha vunnet de største kontraktene som har vært i markedet de siste tre årene, med Oslo kommune, NAV og nå også Politiet.
Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS

Kravene og forventningene til slike IT systemer er store. Det er derfor en tillitserklæring å bli valgt som leverandør når de viktige offentlige organisasjonene skal modernisere løsningene sine. Vi har de siste årene satset på vår nye 4. generasjons dokumenthåndteringsløsning, WebSak+, med mål om å levere den beste dokumenthåndteringsløsningen på markedet. Det at Politiet velger ACOS WebSak+ ser vi på som en bekreftelse på at våre produkter og organisasjon er ledende på denne type løsninger. Politiet vurderte ACOS som best på både leveranseevne og kvalitet, der kvalitet til slutt ble det utslagsgivende for valget, sier Storheim.

 

WebSak blir en viktig løsning i Politiets digitaliseringsstrategi

Formålet med anskaffelsen er å sikre at Politiet har et saksbehandlings- og akrivsystem som støtter lovpålagte krav. Løsningen fra ACOS er viktig for å realisere Politiet sin digitaliseringsstrategi, for å nå mål som:

  • Digital samhandling er førstevalget internt og eksternt
  • Relevante opplysninger er lett tilgjengelige i oppgaveutførelsen
  • Prosesser er forenklet, standarisert og automatisert

Strategisk og langsiktig partner

Anbudsprosessen med Politiet har pågått siden september 2017 og det har vært gjennomført en grundig prosess. I siste del av konkurransen var det tre leverandører igjen.

Avtalen har en varighet på 10 år og en verdi på ca. 68 millioner kroner.

Vi ser frem til å være en langsiktig og strategisk samarbeidspartner for Politiet i årene som kommer. I tillegg til å levere dokumenthåndteringsløsning til Politiet vil vi også bistå som rådgiver og faglig støtte innenfor dette fagområdet.
Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS

Markedsdirektøren mener kontrakten også vil gi store synergier for både eksisterende kunder og potensielle nye kunder.

At enda en stor og viktig organisasjon velger WebSak+ vil komme alle våre kunder og fremtidige kunder til gode. Disse kontraktene bidrar til å styrke vårt dokumenthåndteringskonsept ytterlige og videreutvikle oss som fagspesialister. Vi vil fortsette å videreutvikle produktet i tråd med endringer i lovverk, samt nye teknologiske og funksjonelle krav som stilles til løsningen. ACOS ser frem til et tett samarbeid med Politiet de neste årene, sier Hellsten.

 

Ønsker du mer informasjon om WebSak?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, så tar vi kontakt med deg:

Felt merket med * må fylles ut

Dobbel suksess for nabokommunene

Betyr standard hyllevare «likt for alle»?

Umiddelbare gevinster med ACOS Skydrift!

Se flere kunder