IKT Orkidé - ACOS AS
 
 

IKT Orkidé

ACOS har ledet et prosjekt for nye nettsider til 13 kommuner rundt Kristiansund. De nye nettsidene har ført til færre henvendelser til sentralbordet, og klarspråk har sørget for bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. «Min side»-løsning skal gi innbyggerne et enda bedre digitalt førstevalg. 

Det har vært et stort prosjekt med så mange kommuner, men resultatet har blitt bra, og det viser seg at vi har fornøyde innbyggere som får gjort det de kommer for å gjøre på nettsidene våre, sier Svein Taknæs, prosjektleder IKT ORKidè.

Klikk for stort bilde

14 universelt uformede portaler til innbyggerne

De gamle nettsidene manglet prioriteringer, og hadde mye utdatert innhold som var vanskelig å finne frem i.

Sammen med ACOS har IKT ORKidè laget 14 nye, brukervennlige portaler til innbyggerne, som alle tilfredsstiller krav til universell utforming, med oppdatert innhold.

Kommunen jobbet målrettet, hadde ambisjoner og var opptatt av å lage ny nettsider basert på brukerbehovene til innbyggerne. Prosjektdeltakerne deltok på klarspråkskurs, og satte seg konkrete mål for ferdigstilling og lansering.

Det var veldig kjekt å jobbe i prosjektet med IKT ORKidè. De var lette å forholde seg til og profesjonelle. De har også stolt på oss som rådgivere i prosjektet, og dialogen har vært bra, sier prosjektleder i ACOS, Kristiane Hetlevik, om samarbeidet med IKT ORKidè.

Kommunen har også gjort flere gode undersøkelser blant innbyggerne, som har gitt verdifull informasjon i arbeidet med de nye nettsidene.
 

Digitalt førstevalg for innbyggerne med «Min side»
 

Kommunen ønsker å tilby automatiserte tjenester på ett sted og forenkle saksbehandlingen. Sammen med dem lager vi nå en «Min side» for innbyggere, politikere, næringsliv, organisasjoner og ansatte.

«Min side» skal integreres med kommunens fagsystem og nasjonale felleskomponenter som for eksempel ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Det Norske folkeregisteret.

Vi ønsker gjennom en digital forvaltning å gi bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Kommunene har et betydelig innsparingspotensial slik at vi kan frigjøre ressurser og omdisponere dem. Med gode digitale tjenester kan vi redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang. Tjenestene i «Min side» skal utvikles sammen med brukerne ved bruk av tjenestedesign, sier Svein Taknæs, prosjektleder i ORKidé.

Sparer tid og penger


Kristiansund alene sender ut årlig 80 000 faktura. Av disse er de 80 % som betaler ved forfall. De resterende 20% som ikke betaler ved forfall får nå mulighet til å be om betalingsutsettelse på Min side.

Dette vil gi store besparelser for saksbehandlere og gi en betydelig reduksjon i de 3000 henvendelser som kommunene mottar årlig. Vi regner med å spare rundt 250.000 kroner på bare denne enkle endringen, sier Taknæs. 

 

Vi har hjulpet IKT Orkidè med:

  • å prioritere de viktigste tjenestene for brukerne
  • nytt design til nettsidene
  • rådgivning på klarspråk og brukersentert innhold
  • løsninger som legger til rette for raskere saksbehandling
  • færre henvendelser til servicetorget
  • å frigjøre tid som kan brukes på andre oppgaver
  • å gjøre innbyggerne selvbetjente og digitale