Bærum kommune

Bærum kommune har vært en mangeårig kunde og samarbeidspartner for ACOS, og var en av de første store kommunene til å ta i bruk ACOS WebSak. Kommunen er en av Norges mest digitaliserte virksomheter, og har realisert store gevinster som følge av sin proaktive satsing på automatiserte innbyggertjenester og arbeidsprosesser innenfor digital samhandling

Dokumentsenteret i Bærum kommune har ved flere anledninger blitt kåret til Årets arkiv av Norsk Arkivråd, og de har vært en premissgiver i kommunens digitaliseringsarbeid, blant annet ved skjemaintegrasjon fra ACOS Interact, prosess-støtte og dokumentasjon fra fagsystemer.

Gjennom en årrekke har Bærum kommune også vært en svært proaktiv kunde for ACOS, og har tatt i bruk mange av de kompletterende løsningene innenfor skjemadesign og automatisert flyt. De har vært en aktiv bidragsyter i egen virksomhet ved å fokusere på dokumentfangst fra «der dokumentene kommer inn eller skapes». Arkivtjenesten har hatt tett samarbeid med fagenhetene i kommunen og utnyttet WebSak til å utarbeide gode prosesser for å øke kvaliteten og effektiviteten i saksbehandlingen. WebSak er også brukt til å redusere risiko for avvik og potensiell korrupsjon.

Bærum kommune har hatt et tett samarbeid med ACOS for å finne optimale løsninger innenfor sak/arkiv og innbyggerdialog som både er faglig gode og meget brukerorienterte. Kommunen har i tillegg vært fremtidsrettet og bidratt til å utvikle tjenester som andre kommuner også kan dra nytte av. De har jobbet målrettet mot å nå ut til brukerne og utarbeidet gode verktøy for brukerstøtte og opplæring, som de velvillig deler med andre virksomheter.

Evnen til å nå ut til andre fagområder, være faglig og teknisk fremtidsorienterte og tilby løsninger for ytterligere digitalisering gjør at Bærum kommune er en av Norges mest relevante tjeneste- og bidragsytere for en mer effektiv kommunal sektor.