Noen av våre kunder - ACOS AS
 
 

Bærum kommune

Bærum kommune har vært en mangeårig kunde og samarbeidspartner for ACOS, og var en av de første store kommunene til å ta i bruk ACOS WebSak. Kommunen er en av Norges mest digitaliserte virksomheter, og har realisert store gevinster som følge av sin proaktive satsing på automatiserte innbyggertjenester og arbeidsprosesser innenfor digital samhandling