ROR IKT

Prosjektet hadde som mål å etablere en felles CMS plattform for kommunene Vestnes, Aukra, Rauma og Molde. De nye portalene skal være foretrukket kommunikasjonskanal mellom innbyggere, kommune og næringsliv. Med ACOS CMS, Min side og ACOS Interact har kommunene oppnådd økt selvbetjeningsgrad og døgnåpen forvaltning av sine tjenester for innbyggere og næringsliv.


IKT Orkidé

ACOS har ledet et prosjekt for nye nettsider til 13 kommuner rundt Kristiansund. De nye nettsidene har ført til færre henvendelser til sentralbordet, og klarspråk har sørget for bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. «Min side»-løsning skal gi innbyggerne et enda bedre digitalt førstevalg. 

IKT Agder med fremtidsrettede og brukerorienterte nettsider

De nye nettsidene har effektivisert arbeidet internt og kommunene opplever at innbyggerne er godt fornøyd med å være mer selvbetjente. Kommunene har også tatt i bruk ACOS Interact og produserer skjemaer på tvers av kommunene.


Bærum kommune

Bærum kommune har vært en mangeårig kunde og samarbeidspartner for ACOS, og var en av de første store kommunene til å ta i bruk ACOS WebSak. Kommunen er en av Norges mest digitaliserte virksomheter, og har realisert store gevinster som følge av sin proaktive satsing på automatiserte innbyggertjenester og arbeidsprosesser innenfor digital samhandling