5 av 10 fylkeskommuner i felles CMS prosjekt

Fylkeskommunene Agder, Viken, Innlandet, Rogaland, Troms og Finnmark skal i første omgang lage fem nye hovednettsider og 166 nettsider for videregående skoler med publiseringsløsningen ACOS CMS.

Setter brukerne i sentrum

De nye nettsidene vil betjene fylkeskommunenes 2,7 millioner innbyggere og vil sørge for at brukere fra ulike målgrupper får et digitalt førstevalg.

Gjennom brukerorienterte nettsider og selvbetjening på nett skal fylkeskommunene redusere antall unødvendige henvendelser, sikre at innbyggerne får gjort det de kom til nettsidene for og effektivisere ressursbruken internt.

En fylkeskommune har svært mye innhold og mange ulike brukere av nettsidene. Prosjektet har hatt en stram tidsplan som har stilt store krav til ACOS som leverandør, men også til fylkeskommunene internt, i forhold til opplæring og innholdsproduksjon. Prosjektet er helt i rute i henhold til fremdriftsplanen, og Rogaland fylkeskommune som er pilot, lanserte nye nettsider den 26. november 2019.

"Samarbeidet mellom fylkeskommunene og ACOS går veldig bra. Vi har opplevd en svært profesjonell og kompetent prosjektgruppe, som har jobbet veldig godt med våre prosjektdeltakere".

- Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig i ACOS

"Vi er veldig fornøyd med resultatet som nå er lansert, og ser frem til lansering av de øvrige fylkeskommunene til nyttår. Det at fem store fylkeskommuner tar i bruk ACOS CMS som sin publiseringsløsning, tar vi også som en bekreftelse på at løsningen dekker de behov som en stor og krevende kunde har til denne type publiseringsløsninger", sier Fremstad.

Tar delingskultur på alvor

For første gang i historien går flere fylkeskommuner sammen om innkjøp, utvikling og vedlikehold av nye nettsider. 

Et av målene med prosjektet er at det som kan være felles, bør være felles.

- Prosjektleder Solveig Rødland i Viken fylkeskommune.

Det betyr at de fem fylkeskommunene samarbeider om et felles konsept for nettsidene, innholdet de skriver og videreutvikling av nettsidene. 

- "Vi har lenge ønsket å samarbeide om utvikling av funksjonalitet og tjenester på nettsidene. Dette vil gi store gevinster for våre brukere og være tids- og kostnadsbesparende for alle fylkeskommunene", sier Rødland. "Vi skal også involvere brukerne i mange ulike faser fremover, slik at tjenestene og informasjon løser oppgavene til brukerne på en god måte. Vi ser frem til et godt samarbeid med ACOS."

Klikk for stort bilde

 Sølvi Fremstad, ACOS

Klikk for stort bilde

 Solveig Rødland, Viken fylkeskommune

Felles verktøy for 400 ansatte

ACOS CMS blir felles publiseringsverktøy for rundt 400 redaktører og forfattere i fylkeskommunene.

"Vi er naturligvis svært stolte over å ha blitt valgt som leverandør til en så omfattende kontrakt, og ser frem til den viktige jobben som vi skal gjøre sammen med fylkeskommunene. Vi har store ambisjoner for våre produkter og tjenester, og vil videreutvikle løsningene i tett samarbeid med våre kunder. Dette prosjektet vil også komme våre øvrige kunder til gode som følge av vår standardiserte produktstrategi", sier Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig i ACOS.
 

60% av fylkeskommunene bruker ACOS CMS

Konkurransen stod mellom fire leverandører. ACOS fikk full score på tjenesteleveranse, brukervennlighet og fleksibilitet i løsningen, i tillegg til hvordan oppdraget skal løses.

- ACOS leverte et svært godt og gjennomarbeidet tilbud. Produktet er brukervennlig og jevnt over vurdert som best på de fleste kravene i kravspesifikasjonen, sier Rødland.

Nordland fylkeskommune bruker allerede publiseringsløsningen. Med den nye kontrakten vil 60% av alle fylkeskommuner bruke ACOS CMS. Verktøyet er også i bruk hos 180 norske kommuner.
 

Markedsledende CMS-løsning

-ACOS CMS er utviklet for organisasjoner som skal publisere, engasjere og forbedre innhold og tjenester for sine brukere, sier Fremstad.

I tillegg til publiseringsløsningen leverer ACOS tjenester innen blant annet brukertesting og analyse, innholdsrådgiving, strategier, klarspråk og webdesign.