21 kommuner og 5 fylkes- kommuner valgte ACOS CMS

Hvorfor oppdatere nettsiden, spør du? Det forteller vi deg her.

Vellykket IT-prosjekt – digitalt førstevalg til 2,7 millioner innbyggere

I samarbeid med ACOS har fylkeskommunene Agder, Innlandet, Rogaland, Viken, Troms og Finnmark lansert nærmere 170 nettsider. Målet er å redusere antall unødvendige henvendelser, gi innbyggerne et digitalt førstevalg og effektivisere ressursbruken internt.


Molde kommune reduserte 90% av innkommende koronatelefoner

FHI anbefaler nå at alle som er syke med luftveissymptomer, bør teste seg, også hvis det kun er milde symptomer. Endringen har skapt lange telefonkøer hos kommunene med innbyggere som ønsker å teste seg.


Nettsider skreddersydd for innbyggerne

Med mål om å bli det digitale førstevalget for innbyggerne, siktet Ålesund kommune høyt for de nye nettsidene. Det var viktig for kommunen å tilrettelegge slik at brukerne får løst de oppgavene de kommer for. Alt dette ble mulig med en publiseringsløsning fra ACOS.


Holmestrand kommune

For kommunen var det viktig at nye løsninger skulle sikre optimal brukervennlighet både for ansatte og innbyggere. ACOS WebSak er det digitale fundamentet i løsningen som også inkluderer ACOS CMS og ACOS Interact. 


Ullensvang kommune

Ullensvang kommune skal benytte ACOS WebSak som en tjeneste (SaaS-løsning). I dette prosjektet har vi derfor jobbet med en alternativ modell for ACOS WebSak med alt fra dokumentproduksjon, e-postløsning, drift og integrasjonskomponenter. 


Sola kommune

Sola kommune representerer en av de mest proaktive kommunene på Vestlandet innenfor digitalisering. Med sine rundt 26 000 innbyggere er Sola kommune en markant kommune i Rogaland med bl.a. Stavanger Lufthavn Sola som et sentralt knutepunkt.


ROR IKT

Prosjektet hadde som mål å etablere en felles CMS plattform for kommunene Vestnes, Aukra, Rauma og Molde. De nye portalene skal være foretrukket kommunikasjonskanal mellom innbyggere, kommune og næringsliv. Med ACOS CMS, Min side og ACOS Interact har kommunene oppnådd økt selvbetjeningsgrad og døgnåpen forvaltning av sine tjenester for innbyggere og næringsliv.


IKT Orkidé

ACOS har ledet et prosjekt for nye nettsider til 13 kommuner rundt Kristiansund. De nye nettsidene har ført til færre henvendelser til sentralbordet, og klarspråk har sørget for bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. «Min side»-løsning skal gi innbyggerne et enda bedre digitalt førstevalg. 

IKT Agder med fremtidsrettede og brukerorienterte nettsider

De nye nettsidene har effektivisert arbeidet internt og kommunene opplever at innbyggerne er godt fornøyd med å være mer selvbetjente. Kommunene har også tatt i bruk ACOS Interact og produserer skjemaer på tvers av kommunene.


Øygarden kommune

ACOS har vært en samarbeidspartner for Øygarden kommune på veien mot en ny kommune (tidligere Fjell, Sund og Øygarden). 


5 av 10 fylkeskommuner i felles CMS prosjekt

Fylkeskommunene Agder, Viken, Innlandet, Rogaland, Troms og Finnmark skal i første omgang lage fem nye hovednettsider og 166 nettsider for videregående skoler med publiseringsløsningen ACOS CMS.