Noen av våre kunder - ACOS AS
 
 

Hvis du tør å tenke nytt, kan det gi mange gevinster.

Det kan Elverum kommune bekrefte. Ved å digitalisere skjema på nettsiden har de opplevd en enorm suksess til glede for både ansatte og innbyggere.

Vellykket IT-prosjekt – digitalt førstevalg til 2,7 millioner innbyggere

I samarbeid med ACOS har fylkeskommunene Agder, Innlandet, Rogaland, Viken, Troms og Finnmark lansert nærmere 170 nettsider. Målet er å redusere antall unødvendige henvendelser, gi innbyggerne et digitalt førstevalg og effektivisere ressursbruken internt.


Oslo kommune tar i bruk WebSak

Oslo kommune er vår største kommunale kunde og omfatter kommunens 50 virksomheter med til sammen over 50 000 ansatte. Oslo kommune skal bli best på å levere fremtidsrettede og brukervennlige digitale løsninger og en moderne sak- og arkivløsning bidrar til å gjøre digitaliseringsarbeidet enklere.


Politiet inngår kontrakt om nytt sak- og arkivsystem med ACOS

ACOS har inngått avtale med Politiet om innføring av dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak. Totalt vil det være 12 500 brukere av systemet når det er satt i drift. 

Nettsider skreddersydd for innbyggerne

Med mål om å bli det digitale førstevalget for innbyggerne, siktet Ålesund kommune høyt for de nye nettsidene. Det var viktig for kommunen å tilrettelegge slik at brukerne får løst de oppgavene de kommer for. Alt dette ble mulig med en publiseringsløsning fra ACOS.


Brukervennlige nettsider med sømløse integrasjoner

Ønskelisten var lang da Kinn kommune gikk til anskaffelse av nye nettsider. Drømmen om sømløse integrasjoner med videreutviklingsmuligheter sto høyt, sammen med målet om å kommunisere godt med innbyggerne.   


Slik sparte Larvik kommune 170 dagsverk med kun én flyt!

Gevinstene lot ikke vente på seg da Larvik kommune gikk fra manuell til automatisk behandling av dokumentene sine. Men hvordan klarte de å digitalisere en prosess som tidligere hadde krevd store mengder med tid og ressurser? 


Sparer 500 timer i året med en enkelt tjeneste

Kristiansund kommune får i snitt 3 000 henvendelser i året på telefon og e-post fra innbyggere som ønsker betalingsutsettelse på fakturaer fra kommunen. Å behandle disse manuelt er tidkrevende. Eller, mer korrekt: Det var tidkrevende. Kristiansund fant nemlig en løsning: Min side fra ACOS.

Holmestrand kommune

For kommunen var det viktig at nye løsninger skulle sikre optimal brukervennlighet både for ansatte og innbyggere. ACOS WebSak er det digitale fundamentet i løsningen som også inkluderer ACOS CMS og ACOS Interact. 


Ullensvang kommune

Ullensvang kommune skal benytte ACOS WebSak som en tjeneste (SaaS-løsning). I dette prosjektet har vi derfor jobbet med en alternativ modell for ACOS WebSak med alt fra dokumentproduksjon, e-postløsning, drift og integrasjonskomponenter. 


IKT Orkidé

ACOS har ledet et prosjekt for nye nettsider til 13 kommuner rundt Kristiansund. De nye nettsidene har ført til færre henvendelser til sentralbordet, og klarspråk har sørget for bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. «Min side»-løsning skal gi innbyggerne et enda bedre digitalt førstevalg. 

IKT Agder med fremtidsrettede og brukerorienterte nettsider

De nye nettsidene har effektivisert arbeidet internt og kommunene opplever at innbyggerne er godt fornøyd med å være mer selvbetjente. Kommunene har også tatt i bruk ACOS Interact og produserer skjemaer på tvers av kommunene.