Noen av våre kunder - ACOS AS
 
 

Vellykket IT-prosjekt – digitalt førstevalg til 2,7 millioner innbyggere

I samarbeid med ACOS har fylkeskommunene Agder, Innlandet, Rogaland, Viken, Troms og Finnmark lansert nærmere 170 nettsider. Målet er å redusere antall unødvendige henvendelser, gi innbyggerne et digitalt førstevalg og effektivisere ressursbruken internt.


Oslo kommune tar i bruk WebSak

Oslo kommune er vår største kommunale kunde og omfatter kommunens 50 virksomheter med til sammen over 50 000 ansatte. Oslo kommune skal bli best på å levere fremtidsrettede og brukervennlige digitale løsninger og en moderne sak- og arkivløsning bidrar til å gjøre digitaliseringsarbeidet enklere.


Politiet inngår kontrakt om nytt sak- og arkivsystem med ACOS

ACOS har inngått avtale med Politiet om innføring av dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak. Totalt vil det være 12 500 brukere av systemet når det er satt i drift. 

Nettsider skreddersydd for innbyggerne

Med mål om å bli det digitale førstevalget for innbyggerne, siktet Ålesund kommune høyt for de nye nettsidene. Det var viktig for kommunen å tilrettelegge slik at brukerne får løst de oppgavene de kommer for. Alt dette ble mulig med en publiseringsløsning fra ACOS.


Brukervennlige nettsider med sømløse integrasjoner

Ønskelisten var lang da Kinn kommune gikk til anskaffelse av nye nettsider. Drømmen om sømløse integrasjoner med videreutviklingsmuligheter sto høyt, sammen med målet om å kommunisere godt med innbyggerne.  “Det var viktig for oss å velge en trygg leverandør, som vi visste at vi kunne få et godt samarbeid med over lengre tid”, forteller Henrik Ulriksen i Kinn kommune.  


Slik sparte Larvik kommune 170 dagsverk med kun én flyt!

Gevinstene lot ikke vente på seg da Larvik kommune gikk fra manuell til automatisk behandling av dokumentene sine. Men hvordan klarte de å digitalisere en prosess som tidligere hadde krevd store mengder med tid og ressurser? 


Sparer 500 timer i året med en enkelt tjeneste

Kristiansund kommune får i snitt 3 000 henvendelser i året på telefon og e-post fra innbyggere som ønsker betalingsutsettelse på fakturaer fra kommunen. Å behandle disse manuelt er tidkrevende. Eller, mer korrekt: Det var tidkrevende. Kristiansund fant nemlig en løsning: MinSide fra ACOS.

21 kommuner og 5 fylkes- kommuner valgte ACOS CMS

Hvorfor oppdatere nettsiden, spør du? Det forteller vi deg her.

Holmestrand kommune

For kommunen var det viktig at nye løsninger skulle sikre optimal brukervennlighet både for ansatte og innbyggere. ACOS WebSak er det digitale fundamentet i løsningen som også inkluderer ACOS CMS og ACOS Interact. 


Ullensvang kommune

Ullensvang kommune skal benytte ACOS WebSak som en tjeneste (SaaS-løsning). I dette prosjektet har vi derfor jobbet med en alternativ modell for ACOS WebSak med alt fra dokumentproduksjon, e-postløsning, drift og integrasjonskomponenter. 


Sola kommune

Sola kommune representerer en av de mest proaktive kommunene på Vestlandet innenfor digitalisering. Med sine rundt 26 000 innbyggere er Sola kommune en markant kommune i Rogaland med bl.a. Stavanger Lufthavn Sola som et sentralt knutepunkt.


ROR IKT

Prosjektet hadde som mål å etablere en felles CMS plattform for kommunene Vestnes, Aukra, Rauma og Molde. De nye portalene skal være foretrukket kommunikasjonskanal mellom innbyggere, kommune og næringsliv. Med ACOS CMS, Min side og ACOS Interact har kommunene oppnådd økt selvbetjeningsgrad og døgnåpen forvaltning av sine tjenester for innbyggere og næringsliv.