En bedre hverdag

ACOS Sosial støtter alle deler av sosialtjenestens saksbehandling. Du får en logisk oversikt over tjenestemottakerens journal, planer, vedtak & tiltak, klientregnskap og kartlegging.

Enkel saksbehandling

•  svært gode rapporteringsmuligheter

•  god kvalitetssikring av inndata til bl.a. statistikkformål

•  gode søkemuligheter - lett å definere egne søk

•  enkel oppfølging av oppgaver

•  tilgangskontroll mellom flere avdelingskontor

Alltid oppdatert på status

Nøkkeltallene fra NAV presenteres oversiktlig med ledelsesinformasjon for ACOS Sosial. Oversikten er tilgangsstyrt, og ivaretar målekortdata tilsvarende uttrekket som Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker.

Sensitiv klientinformasjon vil skjules, og kan derfor vises utenfor sikker sone. Ledelsesinformasjon sine mange oversikter gir deg som leder mulighet til å ha oversikt og følge utviklingen over tid.

Klikk for stort bilde

Har du spørsmål? Therese kontakter deg

Levekår - Sosial - Kontakt Therese

Jeg ønsker meg:Felt merket med * må fylles ut