VAR Healthcare (PPS)

VAR Healthcare (tidligere PPS) er i Norsk Helsenett og har integrasjonsløsninger med CosDoc.

Integrasjon mellom VAR og CosDoc gjør det mulig å dokumentere planlagte og utførte tiltak, og å sikre tilgjengelighet for senere oppslag i pasientjournalen.
 Med mer enn 400 prosedyrer, over 1000 illustrasjoner og videoer, samt kunnskapsoppsummeringer som underbygger hver prosedyre, bidrar bruk av VAR til kontinuitet og kvalitet i tjenestene til pasienten.

VAR integrert i CosDoc bidrar til effektiv og kunnskapsbasert dokumentasjon.

Les mer på www.varhealthcare.no
 Klikk for stort bilde

 

Kontaktpersoner


Elsebe Hille
salgssjef/produktspesialist
elsebe.hille@cappelendamm.no
+47 986 85 971Emma Barlindhaug
kundeansvarlig
emma.barlindhaug@cappelendamm.no
+47 922 40 411