Health Tech sikrer trygg og kostnadseffektiv legemiddelhåndtering

Health Tech er en ledende leverandør av elektroniske legemiddelsystemer til helseinstitusjoner i Norden.


Klikk for stort bilde

Health Tech er i dag installert på sykehus (akuttmottak, intensivavdelinger, sengeposter og felleslager), sykehjem, fengsel og legevakt. Programvaren er spesialtilpasset til behovene til hver av disse brukerne. Health Tech er inne i en positiv ekspansjonsfase, og er i tillegg til Norge, også etablert med datterselskaper og ansatte i Sverige og Finland.

Ledende helseforetak i alle de nordiske land har nå satt medikamentlogistikk på agendaen. Formålet er å innføre nye prosesser og løsninger som på en kostnadseffektiv måte øker effektiviteten og kvaliteten på disse prosessene. Våre eksisterende kunder kan påvise positive effekter som følge av bruk av Health techs løsninger. 

 

Kontaktperson i Health Tech:

 

Harald Lysdahl

Tlf: 913 50 510
e-post: hl@health-tech.no
www.health-tech.no