Gyldendal Akademisk, Sykepleiehåndboka (SHB)

Vi skaper ny kunnskap, hver dag! Ny kunnskap fører verden framover og utvikler oss både som mennesker og som samfunn.

Vi i Gyldendal Akademisk brenner for å utvikle og tilrettelegge gode pedagogiske verktøy som gir ny kunnskap til så mange som mulig.

Sykepleiehåndboka (SHB) er et digitalt kompetanse- og prosedyreverktøy. SHB gir deg tilgang til kunnskapsbasert fagstoff, som gir gode muligheter til å jobbe systematisk med kompetanseheving i virksomheten.

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tverrfaglig samarbeid
 

SHB samarbeider tett med leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer .Vi leverer en løsning der SHB integreres i sykepleiedokumentasjonen i det elektroniske pasientjournalsystemet. Integrasjonen gir kunden mulighet til: 
 
  • Å planlegge og evaluere pasientens behov for pleie om behandling
  • Enkelt å kunne søke opp og låse en prosedyre til tiltaks- og pleieplan.
  • Å dokumentere hvilke prosedyre som er benyttet. SHBs versjoneringssystem overholder gjeldende regelverk for versjonsnummer. Det vil si at det kun er prosedyren som var aktuell på tidspunktet tiltaks- og pleieplanen ble utarbeidet, som låses til EPJ-systemet.
 
For mer informasjon om hvordan du kan få tilgang til SHB, se www.shb.gyldendal.no/ansatte