Stavanger kommune

Klikk for stort bilde

 

Stavanger kommune er Norges fjerde største by med 132 100 innbyggere og om lag 5 000 brukere av CosDoc. ACOS CosDoc har vært i aktiv bruk og stabil drift i Stavanger kommune i over 15 år. 

Kommunen har vært en viktig pådriver i videreutvikling av CosDoc gjennom disse årene, både via egne prosjekter og via faggruppen. CosDoc benyttes i dag på en rekke fagområder, og kommunen har bygget ut løsningen med flere tilleggsmoduler for økt effekt. Dette inkluderer blant annet modul for medikamentforskrivning, arbeidsplan, faktura samt vederlagsberegning, skanning, e-meldinger for elektronisk kommunikasjon med sykehus og legekontor, ressursstyring, kobling til folkeregister, pasientregnskap, turnusplanlegging, CosDoc mobil (mobil løsning for hjemmesykepleien) m.m. De har også en rekke integrasjoner til andre systemer som for eksempel PPS, NAF Varekatalog og M_Solution.

Klikk for stort bilde

I 2015 startet kommunen en prosess for å digitalisere primærhelsetjenesten ytterligere. Målet var å sørge for å ta i bruk den nye funksjonaliteten som var implementert i CosDoc, implementere flere tilleggsmoduler og sikre at løsningen ble brukt på en mest mulig effektiv måte i organisasjonen. Prosjektet ble delt i flere faser.

Fase 1 bestod av oppgradering av det tekniske miljøet i kommunen og oppdatering til ny versjon av CosDoc. I denne fasen bidro ACOS med teknisk kompetanse, rådgivning, utvikling av tilleggs funksjonalitet samt testing av løsning i kundens miljø.

Fase 2 bestod av opplæring av alle ansatte i ny funksjonalitet og arbeidsrutiner. ACOS bistod med rutinegjennomgang og rådgivning tilknyttet hvordan kommunen får størst effekt av ny funksjonalitet i bruk. Opplæring ble gitt både til systemansvarlige og kommunens interne kursholdere. Det ble også gitt opplæring i håndtering av nye elektroniske meldinger i samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Fase 3 bestod av implementering og idriftsetting av produktet CosDoc +. Nettbrett løsningen ble tatt i bruk i hjemmesykepleien og nattpatruljen. Over 200 nettbrett ble implementert i denne fasen. ACOS har gjennomført rutineendringer i forbindelse med innføring av teknisk løsning og opplæring i bruk av applikasjonen.

Fase 4 startet høsten 2016 og består av implementering av velferdsteknologiløsninger, og sikrer at data fra disse løsningene blir forskriftsmessig journalført i CosDoc. Av velferdsteknologiløsninger som nå implementeres er alarmer, avstandsoppfølging og digitalt sykesignalanlegg. Disse blir implementert og integrert med CosDoc. ACOS vil i denne fasen bistå i integrasjonsarbeidet med rådgivning og implementering.


Klikk for stort bilde

ACOS har et godt og nært samarbeid med Stavanger kommune, og vi ser frem til en spennende prosjektperiode når de nå skal i gang med flere velferdsteknologiprosjekter tett integrert med CosDoc.
Hanne Kolflaath, forretningsansvarlig for Levekår i ACOS

 
Om Stavanger kommune


Stavanger kommune er den 4. største kommunen i landet , med 130 000 innbyggere, som er Norges tettest befolkede kommune. Navnet til byen kommer fra norrønt stafr, «stav», ( som betyr bratte fjell) og angr, «fjord». Stavanger ble en handelsby i 1425, og utviklet seg gradvis som et handelssenter for sild, laks, hummer og trevirke. I 1960-årene fikk Stavanger en oppsving da man startet med oljeborring i Nordsjøen.Utenlandske oljeselskap og arbeidere slo seg ned i byen, som snart fikk et mer flerkulturerlt preg. I dag har om lag hver tiende siddis sitt opphav fra utlandet.  13.06.16 vedtok Stavanger kommune at de ønsker å slå seg sammen med Rennesøy og Finnøy.