Klepp kommune

Klepp kommune anskaffet og innførte ACOS CosDoc som nytt journalsystem høsten 2015.

Klikk for stort bilde


Best på brukervennlighet og funksjonalitet


Målsettingen for Klepp kommune for anskaffelsen var at de ønsket en komplett og rollebasert løsning for dokumentasjon av helsehjelp i kommunen. Samtidig skulle løsningen være brukervennlig og intuitiv. I tillegg ønsket Klepp kommune en løsning med høy kapasitet som også skulle være tilrettelagt for fremtidens kommunikasjonsutvikling på nett.

Valget falt på ACOS som leverandør ut fra at de i anbudskonkurransen var best på brukervennlighet og funksjonalitet. ACOS kunne levere CosDoc som standard hyllevare som enkelt kunne imøtekomme våre behov. Prosjektgruppen oppfattet CosDoc som det systemet med best brukervennlighet, mest oversiktlig for brukerne, mest strukturert og det systemet som var mest tidsbesparende i bruk.

Bjørn Ove Olsen Moi, fagleder innkjøp, Klepp kommune


Prosjektet ble levert på kun tre måneder – helt på tid og kostnad i henhold til avtalt fremdriftsplan i kontrakten.

Klikk for stort bilde

Innføring av CosDoc i Klepp kommune har vært et spennende prosjekt der det har vært særdeles viktig med kontinuerlig og god dialog mellom ACOS som leverandør og systemansvarlig i kommunen. Prosjektplanen har blitt fulgt som avtalt og korrigert fortløpende ved behov.
Tormod Førland, seniorrådgiver og prosjektleder i ACOS AS
 
 

Om Klepp kommune


Klepp er en kommune på Jæren i Rogaland fylke, med 18 970 innbyggere, med et kommuneareal på 113,49 kvadratkilometer. Omkringliggende kommuner er Sola og Sandnes mot nord, Time mot sør og øst, og Hå mot sør.  Klepp er foreslått sammenslått med Time og Hå. Ved folkeavsteming i april 2016 svarte 73,4% av Klepp sine innbyggere nei til sammenslåing.