Bruk mindre tid på system

CosDoc dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, og holder strukturert orden på tjenestebrukerens behov og journalføring. Systembrukere skal bruke mindre tid på systemet og mer tid til omsorg. For å sikre den totale oversikten på tjenestebruker skal all informasjon kun være lagret et sted. Derfor benyttes åpne standarder slik at andre systemer enkelt kan integreres med CosDoc.

Ved hjelp av standardiserte meldinger, i tillegg til internt meldingssystem, sikrer CosDoc samhandling og god kommunikasjon omkring pasienten.


 

Effektiv journalføring

•  brukervennlig journalsystem som forenkler arbeidsoppgavene

•  modulbasert system som effektiviserer arbeidshverdagen

•  CosDoc har vært i stabil drift i norske kommuner i mange år

•  CosDoc er utviklet i tett samarbeid med våre kunder

•  følger gjeldende nasjonale standarder, lover og retningslinjer

•  all journalføring etter Elektronisk Pasientjournal standarden (EPJ-standarden)

•  all arkivering i henhold til Noark-standarden

Referanse

Klikk for stort bilde

“CosDoc har et brukergrensesnitt som bidrar til å gjøre fortløpende dokumentasjon smidig, slik at hovedfokus for helsepersonalet er på pasienten. ACOS er en profesjonell samarbeidspartner med engasjerte medarbeidere med kundens behov i fokus.”

-   Magne Rasmussen, Nesodden kommune
 

Fakta om ACOS CosDoc

ACOS har vært en stabil leverandør i Norge i snart 20 år. Stabilitet både økonomisk og på eiersiden er noe våre kunder verdsetter, slik at vi har fått fokusere på programvareutvikling, nyskapning og ikke minst lytte til våre kunders behov.
 

Tilpasser seg ulike enheter

CosDoc kan benyttes på ulike enheter som gjør informasjon tilgjengelig på en sikker og enkel måte. Dokumenter direkte der du er med den mobile eller stasjonære enheten som passer for deg.
 

Stabil drift

CosDoc benyttes av private helseforetak, enkeltstående sykehjem og av 85 norske kommuner. Stavanger kommune har over 5 000 brukere og ansatte som benytter CosDoc for EPJ/PAS.
 

Godt tilrettelagt

CosDoc kan tilpasses den enkelte organisasjon, og systemet er godt tilrettelagt både faglig og i forhold til logisk oppbygging.
 

Integrert med velferdsteknologi løsninger

Med velferdsteknologi koblet mot pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det. CosDoc kan integreres mot ulike velferdsteknologi-løsninger.

Se referanse fra Sandefjord medisinske senter.

Se video fra Gjerdrum kommune hvor de har fått en enklere hverdag, økt trygghet og bedre oversikt.

Full elektronisk kommunikasjon

Funksjonalitet for saks- og dokumentbehandling, arbeidsplan, faktura, samt integrasjon til velferdsteknologi og full elektronisk kommunikasjon med alle ledd i sektoren.

Mulighet for innbyggerdialog

Tjenestene skal gi brukerne bedre oversikt og mer effektiv kommunikasjonsplattform med helsetjenestene i sin kommune.

Les mer om det nasjonale prosjektet

Har du spørsmål? Therese kontakter deg

Levekår - CosDoc - Kontakt ThereseFelt merket med * må fylles ut