Effektiv behandling

ACOS Barnevern er et moderne behandlingssystem som inneholder all nødvendig funksjonalitet for å kunne effektivisere og forenkle behandlingen av barnevernssaker.

•   intuitivt og brukervennlig brukergrensesnitt
•   løsning med fokus på lettfattelig rapporteringsverktøy
•   gode styringsmuligheter
•   god budsjettoppfølging
•   mer strukturert arbeidshverdag for ansatte   

ACOS Barnevern er innført i 60 store og små kommuner, i tillegg til flere interkommunale samarbeid og statlige organisasjoner.

Alltid oppdatert på status

Ved hjelp av ledelsesinformasjon for ACOS Barnevern, kan kommunens ledelse gis tilgang til sentrale, lettfattelige og anonymiserte nøkkeltall fra kommunens barneverntjeneste.


Rapportene gir raskt et inntrykk av ulike sider ved barneverntjenestens arbeid. Dersom kommunens barneverntjeneste er delt i ulike administrative enheter, kan tall hentes ut enhetsvis. Gir til enhver tid helt ferske data, uten forsinkende mellomledd.
 

Klikk for stort bilde

Har du spørsmål? Therese kontakter deg

Levekår - Barnevern - Kontakt Therese

Jeg ønsker meg:Felt merket med * må fylles ut