Hjem > Levekår > ACOS CosDoc

Mer tid til omsorg med ACOS CosDoc

CosDoc er pasientadministrasjonssystemet som gir de ansatte mer tid til omsorg og en bedre arbeidshverdag. CosDoc er fleksibel og meget skalerbar, slik at den passer like godt for store kommuner, enkeltstående sykehjem og private organisasjoner. ACOS CosDoc, pasientjournalsystem

Med utgangspunkt i den enkelte tjenestemottaker holder CosDoc orden på mottakers behov og kommunens tjenestetilbud, og dekker behovene til en rekke fagprofesjoner innen fagområdet. 

ACOS CosDoc:

  • er bygget på kjente standarder som: EPJ-Standarden, Noark 5 kjerne integrert og KITH standard for kommunikasjon med andre aktører i helsetjenesten
  • har moderne .Net teknologi og oppleves som svært brukervennlig
  • kan integreres med tilstøtende system for maksimal utnyttelse som turnussystem, økonomisystem, velferdsteknologi

I tillegg finnes en rekke tilleggsfunksjonalitet, som for eksempel Arbeidsplan, Ressursstyring, Pasientregnskap og CosDoc mobil, for en enklere arbeidshverdag i hjemmetjenesten.

ACOS CosDoc - det prefererte pleie - og omsorgssystemet i Norge.

Se også
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for en demonstrasjon eller et pristilbud.

Kontaktperson
Therese Sørensen, Markedskoordinator

Therese Sørensen
Markedskoordinator
Tlf: 951 78 238
therese@acos.no