Webdesigner

Intervju med Håvard Brynjulfsen

Jobbet i ACOS siden 2016. 

Webdesigner

Hvordan er ACOS som arbeidsplass?

Å jobbe i ACOS er ikke annet enn fantastisk. Det beste med å jobbe her må nok være menneskene. Jeg tror jeg snakker for alle i ACOS når jeg sier at det er et veldig godt miljø her. Arbeidshverdagen min er også veldig variert, noe jeg synes er bra.
 

Hva har du lært av å jobbe i ACOS?

Jeg har utviklet meg innenfor design og kommunikasjon. Det har vært lærerikt å se hvordan et IT-selskap jobber med løsningene sine fra innsiden og hvordan kundene bruker produktene våre i hverdagen.

 

Hvordan er din hverdag i ACOS?

I hverdagen jobber jeg stort sett med ulike kundeprosjekter. I disse prosjektene har jeg gjerne flere roller, som f.eks. prosjektleder, designer og informasjons- og kommunikasjonsrådgiver. Jeg jobber også som UI- og UX-designer for noen av produktene ACOS leverer, blant annet ACOS Flow og ACOS CMS. Jobben innebærer også en god del reise, hvor jeg besøker kundene jeg er i prosjekt med og holder kurs eller workshop.

 

Hvilken prosjekter har du vært involvert i?

Totalt vil jeg si at jeg har vært involvert i over 20 prosjekter, med ulik grad av deltakelse i hvert prosjekt. Her kan jeg trekke frem min rolle som leder og designer for redesign av nettsidene til kommunene i SSIKT – et interkommunalt samarbeid mellom Sunnmøre-kommunene Herøy, Hareid, Volda, Vanylven, Ulstein og Sande. Jeg har også ledet prosjektet for nye nettsider til Færder kommune når Nøtterøy og Tjøme slo seg sammen i 2018.