Salg og markedsføring

Intervju med Torstein Dyrkolbotn

Jobbet i ACOS siden 1999. 

Salg og markedsføring

Hvordan er ACOS som arbeidsplass?

Det er aldri en kjedelig dag i ACOS. Med de store digitale endringene som har vært i sektoren vi jobber mot, er den beste opplevelsen når vi får til gode resultater. Der kundene oppnår varige effektiviseringsgevinster på bakgrunn av arbeidet man har lagt ned, med å tilby riktige løsninger og tjenester.  

ACOS er blitt en stor organisasjon, med mulighet til personlig utvikling innen mange områder. Vi har et godt arbeidsmiljø i ACOS med lav turnover. Positive, engasjerte og kvalitetsbevisste medarbeidere henger tett sammen med hvordan man trives på jobb. Trivsel er nøkkelen for å nå de målene vi setter oss.
 

Hva har du lært av å jobbe i ACOS?

Når jeg startet i ACOS var vi rundt 10 ansatte og hadde 5-6 kunder. I dag er vi over 160 ansatte, med over 400 kunder. Det har vært en utrolig spennende reise der jeg har lært og erfart mye knyttet til markedsforståelse, organisasjonsutvikling og ikke minst gode IT-løsninger.
 

Hvordan er din hverdag i ACOS?

Jeg jobber med salg av programvare og tjenester til våre eksisterende kunder, blant annet salg av IT-tekniske, faglige og rådgivende tjenester innenfor Dokumenthåndtering. Gjennom tett dialog med kundene handler det om å forstå kundene og hjelpe dem med å effektivisere sine arbeidsprosesser ved å tilby riktig kompetanse kombinert med å ta i bruk riktige digitale verktøy.
 

Hvilken prosjekter har du vært involvert i?

Jeg vil trekke frem tre oppgaver som har vært/er spennende å jobbe med:
1. Salg, prosjektledelse og utførelse ved oppgradering fra Koark- til Noark4-standaren hos alle våre kunder

2. Prosjektplanlegging og salg ved oppgradering fra Noark4- til Noark5 standarden hos alle våre kunder

3. Salg og prosjektarbeid med den nye kommunereformen