Prosjektleder

Intervju med Tormod Dag Fikse

Jobbet i ACOS siden juni 2014.

Prosjektleder

Hvordan er ACOS som arbeidsplass? 

ACOS er en humørfylt og uformell arbeidsplass som fortsatt har gründerånden intakt. Her er det kort vei til beslutningene og masse påvirkningsmulighet for flinke og engasjerte folk. Ikke minst vet vi å ha det kjekt på jobb.
 

Hva har du lært av å jobbe i ACOS?

Hva har jeg ikke lært av å jobbe i ACOS? Tryggheten på å jobbe ute hos ulike kunder hver uke har jeg i hvert fall fått. Læringskurven har vært bratt, men terskelen for å prøve har vært lav og støtten fra mine kolleger stor. Med det i ryggen finner man fort ut at: «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert».
 

Hvordan er din hverdag i ACOS?

Min rolle som seniorkonsulent og prosjektleder i ACOS er å hjelpe ulike virksomheter med å digitalisere de tjenester de tilbyr til sine innbyggere, kunder eller egne ansatte. I samarbeid med våre oppdragsgivere bruker vi vår programvare til å lage webløsninger som både gir sluttbruker en god opplevelse og forenkler arbeidet internt i virksomheten.

Det er en svært variert jobb som foregår i små og store prosjekter med ulike utfordringer av teknisk, organisatorisk og menneskelig art. Ingen dag er lik. Hvis den ene dagen handler om å hoppe inn i detaljene og scripte en integrasjon mot et fagsystem kan den neste gå ut på å holde foredrag for flere hundre tilhørere. Våre tjenester er høyt etterspurt, og det gir en hektisk, men givende hverdag med mye mestringsfølelse.
 

Hvilken prosjekter har du vært involvert i?

Jeg har vært med i et stort antall spennende prosjekter med virksomheter i offentlig sektor. Jeg vil spesielt trekke frem jobben med å lage ny løsning for utarbeidelse og signering av kontrakter mellom Statskog og innbyggere/organisasjoner, som skal ha tilgang på eiendommer i skog og mark. Der har vi gjort innovativt nybrottsarbeid som flytter grensene for hva våre programvarer kan brukes til. 

Det har også vært stas å overføre vår kunnskap til konsulenter i det danske markedet som nå er i full vei mot å digitalisere Danmark på samme måte, med et av ACOS sine produkter.